Landingspagina Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2017-2021

Verkiezingsprogramma in het kort

 Een samenleving met toekomst voor onze kinderen

Dat wij kiezen voor toekomstige generaties, is voor ons een principiële keuze. Een hoopvolle toekomst is immers ons wenkend perspectief. Daarom maken we ons hard voor een gezonde en groene economie, een verantwoord klimaat- en energiebeleid, goed en toegankelijk onderwijs en een einde aan de tweedeling op de arbeidsmarkt. We streven naar een open en inclusieve samenleving, waarin alle jongeren gelijke kansen hebben. We vechten voor een eerlijk en houdbaar pensioenbeleid voor jong en oud. We willen ten slotte een land dat door verantwoordelijk beheer zorgdraagt voor de schepping. Zo laten we voor de volgende generaties een land achter waar de kwaliteit van water, lucht, bodem en natuur in ieder geval niet verder achteruitgaat.

 Een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet

Wij kiezen voor een land waar uit liefde voor de naaste iedereen meetelt. Vanuit dat vertrekpunt willen we dat het leven altijd beschermwaardig is en gezinnen veilige havens kunnen zijn. Dat iedereen gelijkwaardig is en meetelt: vluchtelingen én mensen met een beperking, zorgbehoevende ouderen én mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, Nederlanders die vele generaties hier leven én kinderen van migranten. En meetéllen betekent in onze ogen ook meedóén. We staan voor een samenleving waaraan iedereen – jong en oud, betaald of onbetaald – een bijdrage levert.

 Een samenleving die vrede en vrijheid blijft zoeken

Wij blijven pal staan voor de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onderwijs. Terwijl we ons blijvend oriënteren op onze identiteit, op waar we vandaan komen en waar we grondwettelijk voor staan, komen we op voor de verdediging van die vrijheid en identiteit. We verdedigen ons tegen de dreiging van het islamitische jihadisme. We verzetten ons tegen bedreigingen van binnenuit en van buitenaf. We strijden voor een land waar de kleinmenselijke tegenstellingen vervagen en het gemeenschappelijke oplicht.

Wij bedrijven politiek vanuit de overtuiging dat de overheid zich bescheiden moet opstellen en vooral betrokken dient te zijn op mensen. Dat zij pal staat voor onze christelijke waarden en vrijheden. Dat zij oog heeft voor de vele hoopvolle voorbeelden van talentvolle mensen die zich inzetten voor de samenleving. Dat zij in onze gebroken wereld de zorgbehoevende nabij is. Voor zo’n overheid maken wij ons hard.