Waterschappen

Leuk dat je interesse hebt om waterschapsbestuurder voor de ChristenUnie te worden!

Wij geloven dat de Schepper ons de zorg voor de aarde toevertrouwd heeft. Deze opdracht motiveert ons om ook vanuit het waterschap eraan bijdragen de aarde goed door te geven aan onze kinderen.

Zonder water groeit er niets. Zowel de mens, de natuur als de economie kunnen niet zonder water. Het waterschap heeft drie hoofdtaken: zorgen voor veilige dijken, voldoende en schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. Ook zijn waterschappen cruciaal in het meewerken aan de grote opgaven zoals het veranderende klimaat.

Wil je meer weten over het werk van de waterschappen of hoe je zelf ook waterschapsbestuurder kan worden? Neem dan contact op met het Provinciale Uniebestuur dat verantwoordelijk is voor het opstellen van de kandidatenlijsten. 

Waterschapper worden?!

Contactgegevens per waterschap

 

Waterschap

Contactgegevens

Aa en Maas

f.lanting7@upcmail.nl

Amstel, Gooi en Vecht

voorzitter@noordholland.christenunie.nl

Brabantse Delta

f.lanting7@upcmail.nl

De Dommel

f.lanting7@upcmail.nl

Delfland

secretaris@zuidholland.christenunie.nl

Drents Overijsselse Delta

WS23@overijssel.christenunie.nl

Hollands Noorderkwartier

dianajanssen@freedom.nl

Hollandse Delta

secretaris@zuidholland.christenunie.nl

Hunze en Aa’s

jjboersma@me.com

Limburg

ferdinand.fahner@limburg.christenunie.nl

Noorderzijlvest

jjboersma@me.com

Rijn en IJssel

bestuur@gelderland.christenunie.nl

Rijnland

secretaris@zuidholland.christenunie.nl

Rivierenland

bestuur@gelderland.christenunie.nl

Scheldestromen

bestuurpu@zeeland.christenunie.nl

Schieland en de Krimpenerwaard

secretaris@zuidholland.christenunie.nl

Stichtse Rijnlanden

selectiecommissie@provincieutrecht.christenunie.nl

Vallei en Veluwe

bestuur@gelderland.christenunie.nl

Vechtstromen

WS23@overijssel.christenunie.nl

Wetterskip Fryslan

secretaris@fryslan.christenunie.nl

Zuiderzeeland

niels.pikkert@gmail.com