Waterschapsverkiezingen 2008

ChristenUnie haalt 25 zetels in waterschappen

De ChristenUnie heeft totaal 25 zetels gehaald in de besturen van de Nederlandse waterschappen. Dat is 5 procent van de 502 beschikbare zetels. Dat is de uitslag van de waterschapsverkiezingen, die in de periode van 13 tot 25 november schriftelijk gehouden werden.

In acht waterschappen wist de ChristenUnie twee zetels te behalen. In de besturen van negen waterschappen krijgt de ChristenUnie één vertegenwoordiger. In zeven waterschappen wist de ChristenUnie de kiesdeler niet te halen, en in twee waterschappen kwam de partij niet met een eigen lijst uit.

De ChristenUnie krijgt zetels in de volgende waterschappen: Reest en Wieden (1), Wetterskip Fryslân (1), Velt en Vecht (2), Zuiderzeeland (2), Rivierenland (2), Veluwe (2), Hunze en Aa's (1), Noorderzijlvest (2), Amstel, Gooi en Vecht (1, i.c.m. SGP), Groot Salland (2), Regge en Dinkel (1), Stichtse Rijnlanden (1), Vallei en Eem (2), Zeeuwse Eilanden (2), Hollandse Delta (1), Rijnland (1, i.c.m. SGP) en Schieland en de Krimpenerwaard (1).

Klik op afbeelding voor een grotere versie

Geen zetel haalde de ChristenUnie in de besturen van de waterschappen Rijn en IJssel, Peel en Maasvallei, Roer en Overmaas, Brabantse Delta, Hollands Noorderkwartier, Zeeuws Vlaanderen en Delfland. De partij nam niet deel aan de verkiezingen in Aa en Maas en Dommel.

Bestuurskracht
Peter Blokhuis, landelijk voorzitter van de ChristenUnie, is tevreden over de uitkomst van de eerste waterschapsverkiezingen waaraan politieke partijen deelnamen. ,,Deze uitslag is tekenend voor de toenemende bestuurskracht van de ChristenUnie. De afgelopen twee jaar zijn we niet alleen regeringspartij geworden met drie bewindslieden en een verdubbelde Kamerfractie; we zijn vervolgens ook in de provincies enorm gegroeid, hebben nu acht gedeputeerden, en straks dus ook zetels in een groot deel van de Nederlandse waterschappen. We hadden kwalitatief goede kandidaten op onze lijsten, en zijn blij dat zij vertrouwen hebben gekregen om in 17 waterschapsbesturen zitting te nemen.''

Natuurlijk
Politiek gezien is de uitslag niet eenvoudig te duiden, omdat niet alle landelijk bekende partijen deelnamen aan de waterschapsverkiezingen en omdat er ook partijen deelnamen die juist niet bekend zijn van andere bestuurlijke niveaus. Zoals de grote winnaar van de waterschapsverkiezingen, Water Natuurlijk (101 van de 502 waterschapszetels). Blokhuis noemt deze uitslag extra opmerkelijk omdat het programma van Water Natuurlijk volgens de analyse van Kieskompas het dichtst bij dat van de ChristenUnie lag.

Meer informatie over de waterschappen en de waterschapsverkiezingen kunt u vinden op de website van de Unie van Waterschappen.
De landelijke uitslagen van alle partijen en alle waterschappen kunt u hier zien: www.hansbouma.nl/waterschappen

Nieuwsoverzicht Waterschapsverkiezingen

Nieuws met label 'Herindeling'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

ChristenUnie behaalt twee zetels in Vechtstromen

IMAGE_034.jpgvrijdag 29 november 2013 10:57 Bij de verkiezingen in het nieuwe waterschap Vechtstromen, welke is ontstaan uit Regge & Dinkel en Velt & Vecht. Ruim een vijfde van de kiesgerechtigde in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe hebben hun stem uitgebracht. De ChristenUnie kreeg 10%, 2,7% meer dan de vorige verkiezingen in 2008, van de stemmen, genoeg voor twee zetels. Een prachtige uitslag. lees verder
Labels
Herindeling
Tweede Kamer