Vragen over lidmaatschap

Veel gestelde vragen over het lidmaatschap

Vragen in: 'Lidmaatschap'

Wie kan lid worden van de ChristenUnie?

Laatst gewijzigd op: 13-06-15

De ChristenUnie is een politieke partij, die met zoveel mogelijk christenen uit de Nederlandse samenleving gestalte wil geven aan de opdracht om het Woord van God als uitgangspunt te nemen voor ons politieke handelen.

Elk lid moet de grondslag en het doel van de partij onderschrijven. Hierin geven we aan dat onze politieke visie gebaseerd is op de Bijbel, het Woord van God. De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

De ChristenUnie heeft haar politieke overtuiging neergelegd in een Kernprogramma. Op het partijcongres van 13 juni 2015 is dit kernprogramma uitgebreid met een preambule, waarin de politieke visie bondig is geformuleerd. Leden hoeven het kernprogramma niet te onderschrijven. Van vertegenwoordigers van de ChristenUnie zoals bestuursleden en volksvertegenwoordigers wordt wel verwacht dat ze het kernprogramma uitdragen en verdedigen.
 
Je kan lid worden van de Christenunie als je de Nederlandse nationaliteit bezit of als je als ingezetene kiesrecht bezit voor Nederlandse verkiezingen.
Als minimumleeftijd heeft de ChristenUnie voor haar leden achttien jaar, de leeftijd dat in Nederland ook het actieve kiesrecht wordt verkregen. Van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren kan je lid worden vanaf veertien jaar.

Waarom moet ik mijn geboortedatum opgeven als ik mij wil aanmelden als lid?

Wij registreren de geboortedatum in verband met de subsidie die de ChristenUnie krijgt van de overheid. Deze subsidie is mede afhankelijk van het aantal leden en hiervoor zijn wij verplicht de geboortedatum te registreren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een reductietarief?

Laatst gewijzigd op: 17-06-16

De ChristenUnie kent 3 soorten van reductietarieven, die aan te vragen zijn bij de ledenadministratie op het partijbureau:

  1. Gezinsleden betalen ongeveer 50% van de reguliere contributie voor hoofdleden
  2. Leden van PerspectieF die combi-lid worden van de ChristenUnie.  De contributie van combi-leden wordt opgebouwd uit de contributie van PerspectieF en het reductietarief voor het lidmaatschap van de ChristenUnie
  3. Verder is er een lidmaatschap met reductie voor leden met:
  • een WW-, WAO- of bijstandsuitkering
  • een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen
  • een studiebeurs
  • bijzondere persoonlijke omstandigheden. De lokale afdeling beoordeelt deze aanvraag voor reductielidmaatschap en geeft aan de ledenadministratie van het partijbureau door welk lid/welke leden dit betreft