Vragen over lidmaatschap

Veel gestelde vragen over het lidmaatschap

Vragen in: 'Lidmaatschap'

Wie kan lid worden van de ChristenUnie?

Laatst gewijzigd op: 05-09-19

De ChristenUnie is een politieke partij, die met zoveel mogelijk christenen uit de Nederlandse samenleving gestalte wil geven aan de opdracht om het Woord van God als uitgangspunt te nemen voor ons politieke handelen.

Elk lid moet de grondslag en het doel van de partij onderschrijven. Hierin geven we aan dat onze politieke visie gebaseerd is op de Bijbel, het Woord van God. De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

De ChristenUnie heeft haar politieke overtuiging neergelegd in een Beginselverklaring. Op het partijcongres van 24 november 2018 is de beginselverklaring vastgesteld. Leden hoeven de beginselverklaring niet te onderschrijven. Van vertegenwoordigers van de ChristenUnie zoals bestuursleden en volksvertegenwoordigers wordt wel verwacht dat ze de beginselverklaring uitdragen en verdedigen.
 
Je kan lid worden van de ChristenUnie als je de Nederlandse nationaliteit bezit of als je als ingezetene kiesrecht bezit voor Nederlandse verkiezingen.
Als minimumleeftijd heeft de ChristenUnie voor haar leden veertien jaar. Van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren kan je lid worden vanaf twaalf jaar.

Het is ook mogelijk om de ChristenUnie met giften als vriend te steunen.

Wat zijn de tarieven van een lidmaatschap?

Laatst gewijzigd op: 15-11-19

Hieronder staan de tarieven van het lidmaatschap. Betaling kan per kwartaal of per jaar.  U kunt kiezen om per factuur of automatische incasso te betalen. Bij betaling per automatische incasso is er twee euro korting op het jaartarief. 

Hoofdlid € 58 per jaar

Betaling kan ook per drie maanden (€ 14,50)

Gezinslid (extra lid op zelfde adres): € 29,50 per jaar

Betaling kan ook per drie maanden (€ 7,40) 

Reductielid (bij inkomen ter hoogte van een uitkering): € 26,50 per jaar

Betaling kan ook per drie maanden (€ 6,60)  

Jongeren onder 30 (combilidmaatschap): € 39 per jaar

Betaling kan ook per drie maanden  (€ 9,80)  

Waarom moet ik mijn geboortedatum opgeven als ik mij wil aanmelden als lid?

Laatst gewijzigd op: 05-09-19

Wij registreren de geboortedatum in verband met de subsidie die de ChristenUnie krijgt van de overheid. Deze subsidie is mede afhankelijk van het aantal leden en hiervoor zijn wij verplicht de geboortedatum te registreren.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een reductietarief?

Laatst gewijzigd op: 05-09-19

De ChristenUnie kent 3 soorten van reductietarieven, die aan te vragen zijn bij de ledenadministratie op het partijbureau:

  1. Gezinsleden betalen ongeveer 50% van de reguliere contributie voor hoofdleden
  2. Leden van PerspectieF die combi-lid worden van de ChristenUnie.  De contributie van combi-leden wordt opgebouwd uit de contributie van PerspectieF en het reductietarief voor het lidmaatschap van de ChristenUnie
  3. Verder is er een lidmaatschap met reductie voor leden met: 
  • Een inkomen ter hoogte van een uitkering  (bijvoorbeeld WW, WAO, bijstandsuitkering, WIA)
  • Een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen
  • Studenten met een beperkt inkomen
  • Bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Wat is een gezinslidmaatschap?

Laatst gewijzigd op: 15-11-19

Als een tweede persoon op hetzelfde adres lid wordt van de ChristenUnie dan noemen wij dat een  'Gezinslidmaatschap". Deze persoon ontvangt dan een korting van ongeveer de helft van het reguliere tarief. 

Als u zich aanmeldt via het aanmeldformulier en er is al iemand lid op uw adres, dan wordt u automatisch gezinslid. 

Wat is een combi-lidmaatschap?

Laatst gewijzigd op: 15-11-19

Dit is een speciaal lidmaatschap voor jongeren onder de 30 jaar. Zij worden dan zowel lid van ChristenUnie als van PerspectieF, ChristenUnie Jongeren. Zij ontvangen korting op het reguliere tarief om lid te worden. 

Waar kan ik meer informatie vinden over het eventuele opzeggen van een lidmaatschap?

Laatst gewijzigd op: 25-09-20

In het colofon van het ledenmagazine en op deze pagina vindt u meer informatie hierover. 

Hoeveel leden heeft de ChristenUnie?

Laatst gewijzigd op: 26-10-20

De ChristenUnie heeft per 1 januari 2020 25.234 leden. 

Kan ik ook alleen van de jongerenorganisatie PerspectieF lid worden?

Laatst gewijzigd op: 21-10-21

Ja dat kan via de website van PerspectieF als je jonger bent dan dertig jaar. 

Je kan ook voor het combilidmaatschap kiezen met de ChristenUnie, je ontvangt dan een flinke korting op de tarieven.