Deelsessie Jeugd en Gezin op het ChristenUnie Congres

WorkshopCongresCU_JenG1.png
HenkW.png Auteur_Ronald.png
Door Henk Wever, Ronald Buitenhuis op 28 november 2022 om 09:00

Deelsessie Jeugd en Gezin op het ChristenUnie Congres

Op zaterdag 26 november 2022 kwam het nieuwe Themanetwerk Jeugd en Gezin tijdens het congres bij elkaar in een deelsessie. Ruim veertig ervarings-deskundigen, vakmensen, beleidsfunctionarissen, wethouders, raadsleden en politici gingen met elkaar in gesprek. Ook staatssecretaris Maarten van Ooijen en Tweede Kamerlid Mirjam Bikker schoven aan.

WorkshopCongresCU_JenG2

Op zaterdag 26 november 2022 kwam het nieuwe Themanetwerk Jeugd en Gezin tijdens het congres bij elkaar in een deelsessie. Ruim veertig ervaringsdeskundigen, vakmensen, beleidsfunctionarissen, wethouders, raadsleden en politici gingen met elkaar in gesprek. Ook staatssecretaris Maarten van Ooijen en Tweede Kamerlid Mirjam Bikker schoven aan.

De bijeenkomst startte met een korte introductie van het themanetwerk en de kerngroep die het themanetwerk coördineert. Voorzitter van de kerngroep, Ronald Buitenhuis, stelde de kerngroepleden voor en vertelde over het proces van de afgelopen maanden. “Het is onze taak om jullie visie te bundelen en op te schrijven” vertelde kerngroeplid Henk Wever. Daarna doken we met elkaar de inhoud in.

Ziekmakende factoren in de samenleving

We begonnen met de vraag of de meeste aandacht nu uit zou moeten gaan naar het verbeteren van het jeugdzorgstelsel of naar het veranderen van de manier waarop onze samenleving naar opvoeden en opgroeien kijkt.

WorkshopCongresCU_JenG_ziekmakendefactoren

“Het een sluit het ander niet uit” was de consensus in de zaal, maar de samenleving kent veel ziekmakende factoren die de druk op kinderen, jongeren en ouders ongekend groot maken.

Risico's nemen of juist risico's uitbannen

Daarna zetten we met een aantal stellingen de deelnemers op scherp. Zo ging het over het nemen van risico’s in de jeugdbescherming. Ingrijpen onder dwang kan erg traumatisch zijn voor gezinnen, dus dit moet wel het laatste redmiddel zijn. Jeugdbeschermers beschrijven zelf ook dat het uitbannen van risico’s niet het hoofddoel zou moeten zijn, maar het helpen van kinderen en gezinnen.

WorkshopCongresCU_JenG_risico

We spraken door over de alternatieven die er zijn zoals intensieve hulp aan huis, tijdelijke of deeltijd uithuisplaatsingen, netwerk pleeggezinnen en deeltijd pleegzorg. Meerdere ervaringsdeskundigen deelden met ons ook hun goede ervaringen met de jeugdzorg en hoe het hen echt verder hielp. We bespraken de toeslagenaffaire en het recente onderzoek waaruit gebleken is dat de financiele problemen van deze gezinnen niet hebben geleid tot extra uithuisplaatsingen. 

Kinderopvang als motor voor de economie

Daarna spraken we over de kinderopvang en de mate waarin de overheid dit zou moeten stimuleren, zodat meer ouders aan het werk kunnen. De aanwezigen hadden een duidelijke opvatting over deze stelling. Aandacht van je eigen ouders kan je niet vervangen door kinderopvang. Ook daarover werden persoonlijke ervaringen gedeeld. Maar voor sommige gezinnen is het stimuleren van kinderopvang weldegelijk een goed idee. Een kwestie van maatwerk.

WorkshopCongresCU_JenG_kinderopvang

Relatiecoaching voor alle ouders

De bijeenkomst eindigde met de vraag of relatie coaching voor alle ouders die een kinder hebben gekregen, gratis zou moeten zijn. De zaal was er verdeeld over. Enerzijds moeten we niet doen alsof het krijgen van kinderen altijd iedere relatie onder druk zet; anderzijds zien we in de jeugdzorg dat relatieproblemen en complexe scheidingen een cruciale factor zijn. Het is in ieder geval duidelijk dat we het normaler moeten gaan vinden dat opvoeding moeilijk is en dat het effect heeft op de relatie van de ouders. Ondersteuning voor ouders die het moeilijk hebben kan scheidingen te voorkomen. En misschien moet het dan niet relatie coaching heten, maar een ouderschapscursus. Dat is wat neutraler.

WorkshopCongresCU_JenG_relatiecursus

Doorpraten over jeugd en gezin

We sloten de bijeenkomst af met de conclusie dat we nog wel even hadden kunnen doorpraten over de verschillende stellingen. Alle deelnemers werden van harte uitgenodigd om te gaan participeren via het themanetwerk. Dat kan via de aanmeldknop die te vinden is op christenunie.nl/netwerken. De leden van de kerngroep zullen de input tijdens deze workshop gebruiken om kernpunten te verzamelen voor een gedragen visie over Jeugd en Gezin vanuit het themanetwerk. Ook worden de onderwerpen gebruikt om in de komende periode deelsessies te organiseren. Op basis van iedere deelsessie wordt een advies geformuleerd dat wordt gedeeld met alle politici binnen de ChristenUnie.

WorkshopCongresCU_JenG1

Labels: ,