Kamer wil onderzoek naar genocide Irak

20151020-Irak-AP-Roukema-9849
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 24 november 2016 om 16:24

Kamer wil onderzoek naar genocide Irak

De regering moet uit laten zoeken of de wreedheden gepleegd door ISIS tegen religieuze of etnische minderheden te betitelen zijn als genocide. Dat staat in een motie die op initiatief van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind door een grote Kamermeerderheid vandaag is ingediend.

Aanleiding voor de motie zijn de wreedheden begaan door ISIS in het Midden-Oosten tegen religieuze en etnische minderheden zoals Yezidi’s, christenen en andere etnische of religieuze groepen. Voordewind wil weten of de wreedheden van ISIS als genocide betiteld kunnen worden. Dit is van belang omdat de erkenning dat bepaalde misdaden als genocide bestempeld kunnen worden, de verplichting schept om de daders actief te vervolgen.

Het Europees Parlement, de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben het geweld van ISIS eerder al als genocide gekwalificeerd. Het is het tegelijk de bedoeling van de motie dat ook in het algemeen duidelijk wordt wat de betekenis is van het gebruik van de term genocide door politici. De Kamer wil dat de Externe Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) en de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) deze vraag gaat beantwoorden in een gezamenlijk rapport. Naar aanleiding van dit rapport zal de Kamer verder bespreken welke consequenties hieraan verbonden moeten worden.

De tekst van de motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europees Parlement 1), de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa 2) en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden 3) de wreedheden begaan door ISIS tegen de Yezidi’s, Koerden, christenen en andere etnische en religieuze minderheden, alsook tegen moslims die het niet eens zijn met ISIS' extremistische interpretatie van de islam, als misdaden tegen de menselijkheid en genocide hebben gekwalificeerd;

Overwegende dat het oordeel of in juridische zin sprake is van genocide altijd aan de rechter is, maar dat een dergelijk oordeel vaak jaren op zich laat wachten, terwijl de (politieke) erkenning van het gepleegde misdrijf van groot belang is, onder meer voor de leedverwerking bij de getroffen groeperingen;

Verzoekt de regering advies in te winnen bij de Externe Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) en de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en hen te vragen een gemeenschappelijk rapport voor te bereiden met als doel duidelijkheid te scheppen rondom de wenselijkheid, mogelijkheden en betekenis van het gebruik van de term genocide door politici, zowel in algemene zin als ten aanzien van bovengenoemde wreedheden in het Midden-Oosten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind, Servaes, Ten Broeke, Sjoerdsma, Knops, Van Bommel, Grashof, Van der Staaij, Monasch, Bontes

Deel dit bericht

Labels: ,