Mogelijk toch meer subsidie voor historische tuinen en parken

1012598
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 20 december 2016 om 07:00

Mogelijk toch meer subsidie voor historische tuinen en parken

Vandaag is een motie van ChristenUnie en PvdA aangenomen over de subsidieregeling voor groene monumenten. De Rijksoverheid subsidieert namelijk niet alleen het onderhoud van gebouwde Rijksmonumenten, maar ook groene monumenten zoals (stads)parken, tuinen, begraafplaatsen en verdedigingswerken. Er was vorig jaar echter te weinig budget voor alle aanvragen. Daardoor vielen onder meer de tuinen bij kasteel Amerongen en het landgoed Middachten buiten de boot. Nu blijkt echter dat er in de algemene subsidieregeling (Brim) voor gebouwde monumenten geld over is.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber roept op om dit geld te gebruiken voor de afgewezen subsidieaanvragen. Carla Dik-Faber: “De historische tuinen worden veel bezocht en worden onderhouden door vele vrijwilligers en op verschillende plekken ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een subsidie verdient zich dus meervoudig terug. Met het aannemen van deze motie roept de Kamer de minister op om alsnog geld beschikbaar te stellen voor deze groene monumenten.’ Midden januari hoort de Kamer welke mogelijkheden minister Bussemaker hiervoor ziet.

Labels: