7 Europese landen met een gezinsbeleid

Europese vlaggen.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 2 februari 2017 om 13:38

7 Europese landen met een gezinsbeleid

Veel andere Europese landen om ons heen hebben een sterker gezinsbeleid, en/of een langer verlof voor ouders. Hieronder voorbeelden van Scandinavische landen en van onze buurlanden.

Noorwegen
In Noorwegen heeft de Rijksoverheid een speciaal programma ontwikkeld, Godt Samliv, om jonge stellen die net een kind hebben gekregen te ondersteunen op het gebied van communicatie, seksualiteit en conflictoplossing. Verder kunnen Noorse stellen kiezen tussen 49 weken 100% betaald verlof of 59 weken 80% betaald verlof. Van die periode zijn 3 weken voor de moeder gereserveerd, die opgenomen moeten worden voordat zij uitgeteld is. Lees hier meer.

Zweden
In Zweden worden in lokale familiecentra voor én na de geboorte ouderschapscursussen aangeboden, tot het kind 6 jaar is. Op die manier wordt geprobeerd jonge stellen een netwerk van andere jonge ouders te verschaffen. Ook heeft een Zweeds stel recht op 480 dagen betaald ouderschapsverlof tegen 80% van hun loon als een kind wordt geboren. Minimaal 90 dagen daarvan zijn gereserveerd voor de vader. Verder hebben ouders het recht om hun werkuren met 25% te verlagen tot hun kind 8 is. Lees hier meer.

Finland
Finland kent net als andere Scandinavische landen lokale familiecentra. Dit zijn wijkgebonden plekken, waar het ontmoeten van andere ouders en het ontwikkelen van een netwerk voorop staat. Verder krijgt een Finse moeder 7 weken voor haar bevalling betaald zwangerschapsverlof. Dit duurt ongeveer 3 maanden. Hierna krijgen beide ouders ongeveer 6 maanden betaald ouderschapsverlof, die ze op kunnen delen tussen hen beiden. Hiervan zijn 54 dagen gereserveerd voor de vader. Lees hier meer.

Denemarken
Denemarken kent verschillende programma’s gericht op het ondersteunen van jonge gezinnen. Deze worden lokaal opgezet en georganiseerd, waardoor het aanbod overal verschilt. Wel is er een kraamverzorgster die gedurende de eerste 3 jaren ondersteuning biedt aan ouders, waarbij probleemgezinnen extra ondersteuning krijgen. Ook hebben ouders in Denemarken recht op 52 weken betaald ouderschapsverlof. 18 weken hiervan zijn bedoeld voor de moeder, direct voor en na de bevalling. De overige weken kunnen gedeeld worden tussen de vader en de moeder. Lees hier meer en nog meer.

Duitsland
In Duitsland wordt intensieve ondersteuning aangeboden aan jonge probleemgezinnen door middel van een familiekraamvrouw, die ondersteuning biedt tot een kind 1 jaar is. Verder kent Duitsland een speciale minister van Gezin, Senioren, Vrouwenzaken en Jeugd (zij ging in januari 2016 met zwangerschapsverlof toen ze haar tweede kindje kreeg) Ouders kunnen na de bevalling 12 tot 14 maanden ouderschapsverlof met elkaar delen. In dit verlof ontvang je maximaal 65% van je laatstverdiende salaris. Dit verlof kan(onbetaald) verlengd worden naar 3 jaar. Als je verlof afloopt, is er de garantie dat je terug mag keren in je functie. Lees hier meer.

België
In België is de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin een campagne gestart die relatieproblemen bespreekbaar maakt en relatieondersteuning in beeld brengt. Daarnaast is men bezig met een overzicht van het beschikbare hulpaanbod. Verder wordt onderzocht hoe relatie-ondersteunend aanbod een plaats kan krijgen binnen de Huizen van het Kind (vergelijkbaar met onze Centra voor Jeugd en Gezin). Bij Belgische stellen krijgt de vader 10 dagen en de moeder 15 weken ouderschapsverlof. Lees hier meer.

Verenigd Koninkrijk
Britse moeders hebben recht op 52 weken betaald zwangerschapsverlof. Hiervan zijn de eerste 6 weken tegen 90% van hun gemiddelde loon en de overige weken tegen ongeveer 140 pond per week. Zij kunnen hun zwangerschapsverlof ook beëindigen, waarna zij samen met hun partner de resterende weken kunnen delen. Lees hier meer en nog meer.

Labels: