ChristenUnie en SGP: Nationaal Programma Palliatieve Zorg voortzetten

Palliatieve zorg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 19 december 2017 om 17:01

ChristenUnie en SGP: Nationaal Programma Palliatieve Zorg voortzetten

De ChristenUnie en de SGP vragen aandacht voor het voortzetten van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Het NPPZ – dat zorgt voor betere palliatieve zorg in Nederland - loopt officieel in 2020 af. Volgens de Kamerleden Dik-Faber en Van der Staaij is er meer tijd nodig om de palliatieve zorg in Nederland op een hoger niveau te brengen. 

Daarnaast moet palliatieve zorg een onderdeel worden van zorgverlening. In een motie – die met brede steun in de Kamer is aangenomen - vragen ze dan ook de regering om in gesprek te gaan met stuurgroep Palliatieve Zorg om zo de NPPZ na 2020 voort te zetten.

Dik-Faber (ChristenUnie): “Palliatieve zorg is erg belangrijk voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Daarom hebben we in 2014 het Nationaal Programma Palliatieve Zorg opgezet. Het doel van dit programma is onder meer de kennis over en kwaliteit van palliatieve zorg verbeteren. De afgelopen jaren hebben we ons hiervoor ingezet, maar we zijn er nog niet. Palliatieve zorg moet verankerd worden in goede zorgverlening. Daarom is het van cruciaal belang dat ook na 2020 werk wordt gemaakt voor betere palliatieve zorg.”

Van der Staaij (SGP): “Goede palliatieve zorg kan voor mensen die lijden aan een levensbedreigende ziekte enorm veel betekenen. Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) heeft de afgelopen jaren bewezen dat het de kwaliteit van palliatieve zorg op een hoger niveau kon brengen, maar het werk is nog niet af. Ik ben daarom blij dat de Tweede Kamer het voorstel van de ChristenUnie en de SGP steunt om het mooie werk van het NPPZ ook na 2020 te blijven subsidiëren.”

Labels: ,