ChristenUnie blij met investeringen in klimaat

Uiterwaarden
carladikfaber2018
Door Carla Dik-Faber op 9 maart 2018 om 15:58

ChristenUnie blij met investeringen in klimaat

Het kabinet trekt dit jaar 300 miljoen euro uit om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Voor de ChristenUnie belangrijke afspraken op het gebied van klimaat worden nu concreet gemaakt. Zo investeert het kabinet in aanpak voor aardgasvrije wijken en is er aandacht voor duurzame landbouw.

Gasvrije wijken
Het kabinet wil snel beginnen met een wijkgerichte aanpak voor aardgasvrije wijken. Een selectie van gemeenten start dit jaar al met de uitvoering van gasvrije wijken. Hierbij wordt ook gelet op energiebesparing en duurzame warmtevoorziening.

De ChristenUnie wil zo snel mogelijk af van gas en ruim baan voor schone energie. Dat is nodig voor het klimaat en daarnaast voor de veiligheid en leefbaarheid in het Noorden van ons land, waar we de gaskraan snel verder dicht willen draaien. Het is daarom goed dat het kabinet deze stap zet richting aardgasvrije wijken.

Duurzame landbouw
Ook is er extra aandacht voor duurzame landbouw. Door te investeren in kennisontwikkeling en daarnaast het verspreiden van maatregelen om ‘klimaatslim’ land te gebruiken hoopt het kabinet in de toekomst duurzame landbouw te generen..

Deel dit bericht

Labels: ,