ChristenUnie en SGP: ‘zelfmoordmachine’ is zorgwekkende verheerlijking van zelfdoding

20151121 CU Congres lowres-1798
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 6 april 2018 om 17:07

ChristenUnie en SGP: ‘zelfmoordmachine’ is zorgwekkende verheerlijking van zelfdoding

Tweede Kamerleden van de ChristenUnie en de SGP zijn verbijsterd over de tentoonstelling van een zogenaamde ‘zelfmoordmachine’ op een uitvaartbeurs, volgende week in Amsterdam. 

De Telegraaf beschrijft hoe mensen met de machine ‘stijlvol’ uit het leven kunnen stappen. Op de beurs kunnen bezoekers ‘euthanasie virtueel ervaren’. Volgens de Kamerleden van ChristenUnie en SGP wordt zelfdoding hiermee geromantiseerd en verheerlijkt.

Omdat de ChristenUnie en de SGP zich ernstig zorgen maken over deze ontwikkeling dienen zij schriftelijke vragen in bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber: “De tentoonstelling van een dergelijke machine geeft me pijn in de buik. Zelfdoding willen we in Nederland zoveel mogelijk voorkomen, niet aanmoedigen. Niet voor niets stelt dit kabinet extra geld beschikbaar voor suïcidepreventie. Dat bedrijven op een beurs apparaten wíllen promoten die tot de dood leiden, vind ik bizar en heel erg verontrustend.”

SGP-voorman Kees van der Staaij: “Het is huiveringwekkend. We doen er met elkaar alles aan om zelfmoord te voorkomen, en dan staat er op de uitvaartbeurs een zelfmoordmachine alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Zelfmoord is geen promotieartikel en hulp bij zelfdoding is gewoon strafbaar in Nederland.”

--

Schriftelijke vragen van de leden Dik-Faber en Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in Amsterdam

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Verbijstering om test zelfmoordmachine op beurs'?
2. Bent u het met ons eens dat het zeer onwenselijk is om bezoekers zogenaamd ‘virtueel euthanasie te laten ervaren’, omdat hiermee zelfmoord wordt geromantiseerd en verheerlijkt en de drempel wordt verlaagd om zelf een einde aan je leven te maken?
3. Wat vindt u ervan dat mensen op een open toegankelijke uitvaartbeurs in staat worden gesteld om te ervaren hoe het is om zelfmoord te plegen?
4. Hoe kijkt u naar de komst van een zelfmoordmachine naar de uitvaartbeurs in het licht van uw inspanningen, zelfs onderstreept met extra financiële middelen, op het gebied van suïcidepreventie?
5. Welke mogelijkheden ziet u om te verbieden dat de zelfmoordmachine een plek krijgt op de uitvaartbeurs in Rotterdam? Bent u bereid om hierover in contact te treden met de organisatie van de uitvaartbeurs?
6. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de plannen uit het regeerakkoord om meer te investeren in suïcidepreventie? Wanneer wordt de Kamer hierover geïnformeerd?

Labels: , ,