Roel Kuiper verlaat Eerste Kamer

Roel Kuiper
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 4 september 2018 om 09:52

Roel Kuiper verlaat Eerste Kamer

Roel Kuiper, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer, stelt zich niet meer herkiesbaar voor een nieuwe termijn in de Eerste Kamer. Na de verkiezingen van 2019 verlaat hij de senaat waar hij twaalf jaar deel van uitmaakte.

Kuiper: “Het is eervol senator te zijn en mee vorm te geven aan de politiek van Nederland. De Eerste Kamer levert daar een wezenlijke bijdrage aan. Maar twaalf jaar vind ik ook genoeg. Ik heb er een intensieve baan naast als rector van een universiteit – de TU Kampen – en de combinatie wordt steeds lastiger.”

In 2007 kwam Kuiper in de Eerste Kamer toen de ChristenUnie toetrad tot het kabinet Balkenende IV, waarna hij in 2011 fractievoorzitter werd. Hij kreeg bekendheid als voorzitter van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering en verzelfstandiging overheidsdiensten, die een richtinggevend rapport schreef. In 2016 werd hij hiervoor onderscheiden met de Prinsjesprijs voor zijn bijdrage aan een ‘vitale parlementaire democratie’ en voor het boek dat hij hierover schreef: De terugkeer van het algemeen belang. Privatiseringsverdriet en de toekomst van Nederland.

Partijleider Gert-Jan Segers: “Ik ben Roel ongelofelijk dankbaar voor wat hij in de Eerste Kamer heeft gedaan. Ik ga hem in Den Haag missen als een steun en toeverlaat met wie ik iedere dinsdag de dag begon. Gelukkig blijft hij binnen de partij beschikbaar om steeds opnieuw geloof te verbinden met de samenleving.”

Roel Kuiper blijft betrokken bij de ChristenUnie, die hij rond 2000 heeft helpen oprichten en waar hij in diverse functies actief in is geweest.

Labels: