Gert-Jan Segers: ‘extra inspannen voor wie het níet redt’

CU_Campagne_Maart_2018_Highres_50
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 18 september 2018 om 07:00

Gert-Jan Segers: ‘extra inspannen voor wie het níet redt’

Op de dag dat het kabinet met goed nieuws komt over de koopkracht van alle inkomensgroepen, komt Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van coalitiepartij ChristenUnie, met een verrassende boodschap. “Ik wil me juist op zo’n dag extra inspannen voor wie het níet redt. Die het goede nieuws wel meekrijgen, maar denken: ‘dit gaat niet over mij.’” Segers wil tijdens de politieke beschouwingen 25 miljoen euro vrijmaken om zijn voornemen in daden om te zetten.

“De cijfers die dit kabinet kan overleggen, zijn beter dan we in jaren hebben gezien,” stelt Segers. “Alle inkomensgroepen gaan erop vooruit. Dat is echt heel goed. Maar tegelijkertijd weet ik dat er desondanks mensen in schulden zitten, nog steeds kinderen te maken hebben met armoede en kwetsbare jongeren moeilijk aan een baan komen. Juist op zo’n dag, met al het goede nieuws van Prinsjesdag, wil ik me extra inspannen voor wie het níet redt.”

Segers wil extra geld vrijmaken voor deze groepen vrijmaken en komt met een concreet plan. Om op te komen voor kwetsbare kinderen en jongeren, wil Segers extra financiële impulsen voor de uitvoering van het convenant ‘kinderen in armoede’ (4 miljoen) en voor het aan het werk helpen van jongeren op het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (17 miljoen).

Om schulden tegen te gaan wil de ChristenUnie-voorman de subsidie voor vrijwilligersorganisaties in de schulddienstverlening zoals SchuldHulpMaatje, Humanitas en het Leger des Heils verhogen en lokale schuldhulpverleningsprojecten versterken met in totaal 4 miljoen euro. In het Regeerakkoord maakte het kabinet daar al 1,4 miljoen euro voor vrij.

Labels: