Extra geld voor kwetsbare jongeren: Tweede Kamer steunt ChristenUnie-voorstel

MBO
01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Gert-Jan Segers op 21 september 2018 om 22:42

Extra geld voor kwetsbare jongeren: Tweede Kamer steunt ChristenUnie-voorstel

Er komt extra geld voor het aan het werk helpen van jongeren op het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De Tweede Kamer steunde vandaag mijn voorstel. Door een ander voorstel - van onder meer PvdA en ChristenUnie - zijn eerder aangekondigde bezuinigingen op praktijkleren ook van de baan.

Er komt 17 miljoen euro extra, die bedoeld is om deze kwetsbare jongeren rechtstreeks en duurzaam de arbeidsmarkt op te helpen. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor leerwerkplaatsen, stagebegeleiding, speciale scholing en het aanbieden van certificaten. Daarmee worden de kansen voor kwetsbare jongeren die nu moeilijk aan het werk komen vergroot.

De ChristenUnie wil hiermee een extra stap zetten voor jongeren die niet vanzelfsprekend profiteren van de economische groei. We willen dat kwetsbare jongeren met deze extra impuls een grotere kans krijgen om hun plek in de samenleving in te nemen. In een sterke samenleving doet iedereen mee; dit voorstel moet daar aan bijdragen.

Labels: ,