Opening congres door voorzitter Piet Adema

20201121-CU-Congres-4.jpg
Piet Adema.jpg
Door Piet Adema op 26 november 2020 om 12:58

Opening congres door voorzitter Piet Adema

Beste leden, beste kijkers, vanuit de Basiliek in Veenendaal heet ik u van harte welkom bij het ChristenUnie partijcongres. Het is ons éénenveertigste congres, maar ons eerste officiële digitale congres. Dat is natuurlijk noodgedwongen. Het liefst zouden we elkaar hier ontmoeten, de hand geven aan nieuwe ChristenUnie-leden, misschien een hug aan vertrouwde gezichten, en bijpraten. Ik zie uit naar het moment dat we dat weer kunnen doen. Maar niet minder gemeend: van harte welkom!

Er is één voordeel aan het houden van een digitaal congres. Nooit eerder passeerden we de grens van 1000 aanmeldingen voor een congres, maar vandaag dus wel. Een record! Op ons éérste digitale congres wil ik in gedachten even terug naar het éérste congres, twintig jaar geleden. Inderdaad, de ChristenUnie bestaat 20 jaar. Op het állereerste ChristenUnie congres las de toenmalige voorzitter Janco Cnossen uit Romeinen 12. Mooie woorden, die ik vandaag ook wil lezen.

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.
Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.
Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

Tot zover Romeinen 12

Het is een bijzondere tijd. We leven allemaal met de gevolgen van de Corona-pandemie. Misschien ben je zelf ziek geweest of ondervind je nog steeds de gevolgen daarvan. Misschien zelfs heb je afscheid moeten nemen van een geliefde. Onder uitzonderlijke omstandigheden. Wat je situatie ook is: ik wens jullie in deze tijd allen Gods nabijheid toe.

We missen allemáál de persoonlijke contacten. De gesprekken, vaak met een bak koffie. Gesprekken die je bij blijven, zoals ik die de afgelopen jaren ook veel heb gehad binnen onze partij.

Ik denk aan warme gesprekken met jongeren. Hun betrokkenheid, idealisme en enthousiasme voor christelijke politiek geven me veel vertrouwen voor de toekomst.

Ik denk ook aan de generaties vóór ons, op wiens schouders we mogen staan. Die in een andere tijd stonden voor dezelfde Bijbelse principes en ons nog steunen, ook al veranderden de tijden.

Ik heb gepraat met betrokken leden van de partij met een migratieachtergrond. Die gemotiveerd zijn om te knokken voor dezelfde christelijksociale idealen en tegelijk de veelkleurigheid van de partij versterken.

Rondom de wijziging van de grondslag en de beginselverklaring van de partij heb ik fijne gesprekken gevoerd, breed in de partij, maar ook met diverse katholieke vrienden en vriendinnen. Mede door hun betrokkenheid zijn we gekomen tot een grondslag en beginselverklaring die uitnodigend zijn maar ook helder over onze Bijbelse uitgangspunten en idealen. Een stevig fundament!

En ik denk terug aan de open gesprekken met LHBT’ers. Die met grote liefde voor de partij, vaak toch ook aarzeling hebben gevoeld bij de vraag: ben ik wel welkom? Dat raakt ons, want ik wil mét hen bouwen aan een partij die uitgesproken Christelijk, divers en inclusief is.

Vandaag stemmen we over onze kandidatenlijst voor de tweede Kamerverkiezingen. Een mooie lijst met prachtige mensen die zich willen inzetten voor de missie van de ChristenUnie. We zijn daar ongelooflijk blij mee. Wat een talent, wat een betrokkenheid!

De selectiecommissie is er ook in geslaagd om op verschillende fronten een gevarieerde lijst samen te stellen. Waarin verscheidenheid zichtbaar is. Een lijst met kwaliteit. Stuk voor stuk uitstekende politici die vaak hun sporen binnen onze partij hebben verdiend. Die herkenbaar zijn voor de achterban. Een compliment aan de commissie.

Romeinen 12 vertelt ons hoe we ons moeten verhouden tot elkaar, als Christenen. Maar ook over de manier waarop wij als Christenen in verbinding staan met de samenleving. Met onze medemens. Oprechte liefde voor de ander, de ander hoger achten dan je zelf. Leven vanuit de hoop die ons drijft. Standvastig zijn bij tegenslag. Compassie met hen die hulp nodig hebben. Gastvrij zijn. Van harte meeleven met vreugde maar ook met verdriet. Eensgezind zijn. Niet hoogmoedig. Maar juist bescheiden. En voor álle mensen het goede zoeken.

Deze eigenschappen mogen ook onze partij en vooral ons als mensen, leden en politieke vertegenwoordigers, sieren. In alle bescheidenheid. In het besef dat we daar ook vaak genoeg in te kort schieten.

Romeinen zegt ook dat we de opdracht hebben gastvrij te zijn. Dat willen we ook als partij zijn. Waar iedereen die oprecht Christus wil navolgen zich thuis voelt.

Vandaag behandelen we onder andere twee mooie moties van onze jongeren van PerspectieF. We worden daarin opgeroepen om echt werk te maken van inclusiviteit en diversiteit. En dat gaan we doen. Het is een opdracht waar we blijvend, met nog meer inspanning dan tot nu, op in moeten zetten.

Maar ik doe dan ook een oproep. En die oproep is simpel: we hebben jóu nodig. Dat je je laten zíen, dat je bij ons aansluit, dat je mee gaat doen of mee blijft doen. Ik roep je van harte op om mee te doen met de missie van de ChristenUnie. Doe mee! Laat je zien! Sluit je aan!

Of je nu jong of oud bent, katholiek of evangelisch, LHBT’er of hetero, al generaties hier geworteld óf met migratieachtergrond. Jullie zijn ons allen dierbaar en we zien jullie graag samen met ons optrekken.
Ik zei het al: door Corona missen we de warmte van de persoonlijke ontmoeting. Maar we laten elkaar niet los! Ook nu kun jij bijdragen aan de missie van de ChristenUnie. Ik zie naar je uit!

Labels: ,