ChristenUnie wil kabinetsplan voor meer geld ontwikkelingssamenwerking

Vluchtelingenkamp Sudan.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 30 november 2020 om 16:18

ChristenUnie wil kabinetsplan voor meer geld ontwikkelingssamenwerking

ChristenUnie en D66 willen voor het eind van deze kabinetsperiode een uitgewerkt plan over hoe terug te groeien naar de besteding van 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) voor ontwikkelingssamenwerking. Nederland heeft zich aan tientallen jaren geleden gecommitteerd aan deze VN-afspraak, maar de norm wordt al jarenlang niet gehaald. Zo was het in 2020 0,6%. ChristenUnie en D66 dienen het voorstel voor een duidelijke strategie in bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Naar verwachting haalt deze motie een meerderheid.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: “We zien dat de allerarmsten en meest kwetsbaren het hardst door de coronacrisis worden getroffen. Ze hebben geen toegang tot goede gezondheidszorg, banen en inkomens dreigen te verdwijnen en bestaande hulpprojecten vallen weg. Zeker nu is voldoende geld voor ontwikkelingssamenwerking van belang. Helaas haalt Nederland al jarenlang niet de afgesproken VN-norm van 0,7% van het BNI.

Mede dankzij de inzet van de ChristenUnie is er deze kabinetsperiode niet bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Nu is het echter tijd voor een goede strategie om terug te groeien naar de 0,7%, zodat deze afspraak in de volgende periode wél wordt nagekomen. Deze crisis laat eens te meer zien dat dat hard nodig is. We mogen de allerarmsten niet in de kou laten staan.”

D66-Kamerlid Achraf Bouali: "Ons land is zowel economische als sociaal sterk internationaal verbonden; we zijn een land met de blik naar buiten. Daarom moeten we nu ook in een van de ergste pandemieën onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat we de allerarmsten ook buiten onze landsgrenzen moeten helpen. We investeren flink in onze eigen samenleving. Een extra solidariteitsbijdrage zou eerlijk zijn.”

Er is al een strategie voor de doorgroei van het Defensiebudget naar de 2,0%. Met dit voorstel willen ChristenUnie dat er ook zo’n strategie voor Ontwikkelingssamenwerking komt.

Deel dit bericht

Labels: ,