Nederland en de wereld

Nederland en de wereld.jpg
04 Don Ceder.jpg 01 Gert-Jan Segers.jpg
Door Don Ceder, Gert-Jan Segers op 15 december 2021 om 12:47

Nederland en de wereld

Nederland heeft een naam hoog te houden als het gaat om mensenrechten, sociale omstandigheden en vrijheden. Dat begint binnen de grenzen van het koninkrijk – bijvoorbeeld voor onze landgenoten in het Caribisch gebied - maar geldt ook voor de houding richting andere landen en binnen de EU. Er komt meer geld voor ontwikkelingssamenwerking en we voeren nationale wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in.

 • Armoede op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) wordt aangepakt. Er wordt voldaan aan het ijkpunt sociaal minimum. Jaarlijks komt er 30 miljoen beschikbaar waarmee onder meer de kosten van levensonderhoud op de eilanden lager worden.
 • We investeren in de economie van Caribisch Nederland en nemen maatregelen om het leven betaalbaar te maken.
 • De bijzondere natuur van de BES wordt beschermd. De komende drie jaar wordt daar in totaal 35 miljoen euro voor uitgetrokken.
 • Met Curaçao, Sint-Maarten en Aruba wordt ingezet op de verbetering van mensenrechten, goed onderwijs en duurzame economie.
 • Inwoners van Curaçao, Sint-Maarten en Aruba krijgen meer inspraak op Nederlandse en Europese plannen die op hen van invloed zijn.

 • Nederland neemt een leidende rol om de EU slagvaardiger, economische sterker, groener en veiliger te maken. Waar nodig vormt Nederland kopgroepen binnen de EU om vooruitgang te boeken bij thema’s zoals ambitieus klimaatbeleid, humaan en rechtvaardig migratiebeleid.  
 • EU Lidstaten die gedeelde waarden, afspraken of de democratische rechtsstaat schenden worden teruggefloten onder andere via het rechtsstaatmechanisme waarmee lidstaten sancties krijgen als ze zich niet aan de normen van de democratische rechtstaat houden.
 • Er wordt ingezet op digitale dienstenbelasting, vliegtax, CO2 grensheffing en minimumtarief voor winstbelasting om oneerlijke concurrentie tussen lidstaten te voorkomen. Ook wordt er samengewerkt om belastingontduiking tegen te gaan.
 • Europa kan alleen goed functioneren als het een besluitvorming in de EU transparant en ons parlement een duidelijke stem heeft. Er komt daarom een Europawet die dit verankert.
 • Het buitenlands beleid richt zich onder andere op het respecteren en bevorderen van mensenrechten.
 • Zo spreekt Nederland zich uit en treedt gericht op tegen mensenrechtenschendingen met speciale aandacht voor geloofsvrijheid waaronder christenvervolging.
 • Binnen de bondgenootschappelijke verplichtingen draagt Nederland bij aan een kernwapenvrije wereld.

 • Buitenlandse inmenging wordt tegengegaan, onder andere door spionage strafbaar te stellen.
 • Een nationale veiligheidsraad wordt opgericht.
 • De bijdrage aan het mensenrechtenfonds dat organisaties steunt die mensenrechten bevorderen wordt verhoogd.
 • Nederland onderzoekt samen met anderen landen hoe genocides zoals de Armeense genocide internationaal erkend kunnen worden.
 • De inzet van de Nederlands gezant voor geloofsvrijheid wordt gecontinueerd.

 • Nederland blijft zich inzetten voor vrede tussen Israëliërs en Palestijnen en richt zich daarbij op praktische samenwerking tussen beide volken.
 • Nederland investeert structureel 3 miljard extra per jaar om de defensie uitgaven omhoog te brengen. Daarnaast wordt er deze kabinetsperiode 10,7 miljard uitgetrokken voor onder andere onderhoud.
 • De basis wordt op orde gebracht. Daarbij wordt ook geld uitgetrokken voor de mensen die onze krijgsmacht vormen.  Daarnaast wordt in modern materiaal waaronder digitalisering, innovatie en benodigde nieuwe capaciteiten geïnvesteerd.

 • Nederland voert International Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) wetgeving in.
 • Producten die in Nederland worden verkocht moeten eerlijk geproduceerd zijn met bijvoorbeeld goede arbeidsomstandigheden.  Daarom zetten we bij internationale handelsverdragen in op hoge standaarden voor eerlijke productie, mensenrechten, voedselveiligheid, duurzame groei en klimaat.
 • Handelsinstrumenten worden vergroend, in lijn met de uitkomsten van de akkoorden van Parijs en Glasgow.
 • De uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking wordt verhoogd richting de internationale norm. Er komt structureel 500 miljoen extra budget beschikbaar.
 • Nederland geeft extra geld uit aan het wereldwijde vaccinatieprogramma COVAX, het helpen van ontwikkelingslanden bij klimaatmaatregelen en opvang van vluchtelingen.
 • Een deel van het budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft beschikbaar voor noodhulp waaronder de Dutch Relief Alliance.
 • Met nationale partners, waaronder het maatschappelijk middenveld, en internationale partners zet Nederland zich in aan een grotere bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Labels: