Berichten geschreven door Peter Ester

 1. Kolencentrale
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 8 maart 2022 om 11:30

  Belasting op CO2-uitstoot elektriciteitssector

  De ChristenUnie is positief over het instellen van een minimum CO2-prijs voor de elektriciteitssector. In het Klimaatakkoord wordt een belasting op de uitstoot van CO2 voorgesteld, daar is dit een uitwerking van. Het is belangrijk dat de vervuiler betaald, dat geldt ook voor de energiesector.

  Lees verder

  Labels: ,

 2. Balkonnetjes.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 14 december 2021 om 09:36

  Verlaging verhuurderheffing

  De invoering van de verhuurderheffing in 2013 kende een zeer specifieke aanleiding en context. Het is goed om daar kennis van te nemen. De heffing was bedoeld om de toenmalige regering aan extra middelen te helpen als gevolg van de diepingrijpende financiële crisis.

  Lees verder
 3. Belastingdienst.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 13 december 2021 om 20:33

  Belastingplan 2022

  Met dit Belastingplan 2022 hoopt het kabinet zo’n €335 mld binnen te halen, ter dekking van een kleine 95% van de rijksuitgaven. Een dergelijk omvangrijk bedrag vereist een zorgvuldige behandeling van het parlement met een scherp oog voor uitvoering, impact en eenvoud van de voorgestelde fiscale maatregelen.

  Lees verder
 4. Portemonnee
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 16 november 2021 om 12:00

  Algemene Financiële Beschouwingen: overvloed en onbehagen

  Denkend over de financiële staat van ons land, schoot mij spontaan de titel te binnen van het prachtboek ‘Overvloed en onbehagen’ – over Nederland in de gouden eeuw – van de Britse historicus Simon Schama. Het schetst het beeld van een land waar het economisch goed gaat maar dat ook de nodige maatschappelijke onrust kent. 

  Lees verder
 5. IMG_0328.JPG
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 5 oktober 2021 om 14:45

  Ouderschapsverlof

  Onlangs verscheen een opmerkelijke studie van de Erasmus Universiteit Rotterdam waaruit blijkt dat sociale achterstand zich al aftekent in de eerste jaren na de geboorte van kinderen. De data tonen significante verschillen in gewicht, taalvaardigheid, psychische en sociale problemen tussen jonge kinderen van arme en rijke ouders.

  Lees verder
 6. ECB euro.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 18 mei 2021 om 15:55

  Het tijdelijke Covid-19-Herstelfonds van de EU

  Het doet me goed na enige maanden van ziekte weer het woord te mogen voeren. Dank aan de fracties, collega’s en griffie voor hun medeleven. De Eerste Kamer mag dan steeds politieker worden, toch is er een hechte basis van camaraderie. En dat mag ook gezegd.

  Lees verder
 7. Nederlandse vlag.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Peter Ester, Tineke Huizinga op 1 december 2020 om 13:00

  Inburgering

  Het belang van succesvolle inburgering van migranten is maatschappelijk gezien evident. Het leidt tot een meer ontspannen en inclusieve samenleving. Het beheersen van de Nederlandse taal door migranten, het kennen, respecteren en naleven van onze kernwaarden en het toegang krijgen tot de arbeidsmarkt zijn van grote betekenis voor een succesvolle inburgering. De ChristenUnie-fractie benadrukt het principe van dubbel commitment in het inburgeringsdebat: de nieuwkomer investeert in zijn of haar deelname aan de Nederlandse samenleving en de Nederlandse samenleving investeert in de nieuwkomer.

  Lees verder
 8. Portemonnee
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 17 november 2020 om 14:00

  Algemene financiële beschouwingen

  Het coronavirus heeft onze economie als een mokerslag getroffen. Vooral bedrijven die geconfronteerd worden met snelle vraaguitval, zijn in de gevarenzone. Alleen al dit kwartaal is meer dan €10 mld nodig om bedrijven en hun werknemers door de crisis te helpen. Gelukkig beschikt ons land over de nodige buffers om de omvangrijke steunmaatregelen te kunnen financieren. Onze AAA-status en de lage rente op de kapitaalmarkt helpen daarbij. De miljardeninjecties van de steunpakketten kunnen rekenen op grote politieke steun en ook die zegening mogen we tellen. 

  Lees verder
 9. Kapper in coronatijd.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 6 juli 2020 om 14:35

  Verlenging noodpakket banen en economie

  Met deze derde incidentele begroting maakt het kabinet bijna €11 miljard vrij om het noodpakket banen en economie tot en met september te verlengen. Het gaat om de NOW-regeling: de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid, en de Tozo-regeling: de tijdelijke overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers. Met deze verlenging geven we werkgevers, werknemers en zzp’ers ook de komende maanden een beetje lucht in deze barre sociaaleconomische omstandigheden. 

  Lees verder