Berichten geschreven door Peter Ester

 1. ECB euro.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 18 mei 2021 om 15:55

  Het tijdelijke Covid-19-Herstelfonds van de EU

  Het doet me goed na enige maanden van ziekte weer het woord te mogen voeren. Dank aan de fracties, collega’s en griffie voor hun medeleven. De Eerste Kamer mag dan steeds politieker worden, toch is er een hechte basis van camaraderie. En dat mag ook gezegd.

  Lees verder
 2. Nederlandse vlag.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Peter Ester, Tineke Huizinga op 1 december 2020 om 13:00

  Inburgering

  Het belang van succesvolle inburgering van migranten is maatschappelijk gezien evident. Het leidt tot een meer ontspannen en inclusieve samenleving. Het beheersen van de Nederlandse taal door migranten, het kennen, respecteren en naleven van onze kernwaarden en het toegang krijgen tot de arbeidsmarkt zijn van grote betekenis voor een succesvolle inburgering. De ChristenUnie-fractie benadrukt het principe van dubbel commitment in het inburgeringsdebat: de nieuwkomer investeert in zijn of haar deelname aan de Nederlandse samenleving en de Nederlandse samenleving investeert in de nieuwkomer.

  Lees verder
 3. Portemonnee
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 17 november 2020 om 14:00

  Algemene financiële beschouwingen

  Het coronavirus heeft onze economie als een mokerslag getroffen. Vooral bedrijven die geconfronteerd worden met snelle vraaguitval, zijn in de gevarenzone. Alleen al dit kwartaal is meer dan €10 mld nodig om bedrijven en hun werknemers door de crisis te helpen. Gelukkig beschikt ons land over de nodige buffers om de omvangrijke steunmaatregelen te kunnen financieren. Onze AAA-status en de lage rente op de kapitaalmarkt helpen daarbij. De miljardeninjecties van de steunpakketten kunnen rekenen op grote politieke steun en ook die zegening mogen we tellen. 

  Lees verder
 4. Kapper in coronatijd.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 6 juli 2020 om 14:35

  Verlenging noodpakket banen en economie

  Met deze derde incidentele begroting maakt het kabinet bijna €11 miljard vrij om het noodpakket banen en economie tot en met september te verlengen. Het gaat om de NOW-regeling: de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid, en de Tozo-regeling: de tijdelijke overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers. Met deze verlenging geven we werkgevers, werknemers en zzp’ers ook de komende maanden een beetje lucht in deze barre sociaaleconomische omstandigheden. 

  Lees verder
 5. Belastingdienst.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 30 juni 2020 om 09:50

  Compensatieregeling kinderopvangtoeslagenaffaire

  Het is moeilijk het omvangrijke dossier van de kinderopvangtoeslagenaffaire met droge ogen te lezen. Er bekruipt je een gevoel van plaatsvervangende kwaadheid, van schaamte, van ongeloof. Voor gedupeerde ouders is het beeld van een nabije overheid, een overheid die het beste met je voor heeft, die barmhartig en rechtvaardig is, een overheid die omziet naar kwetsbare burgers, grondig aan diggelen. Het vertrouwen van duizenden ouders in de overheid is geschonden. Zij voelen zich tot in het diepst van hun ziel gekrenkt. Mijn fractie begrijpt dat en voelt hun pijn. 

  Lees verder
 6. Internet.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 16 juni 2020 om 16:00

  De juiste balans tussen privacy, veiligheid en de strijd tegen witwassen

  Witwassen en terrorismefinanciering zijn serieuze problemen die om serieus beleid vragen. Ook in Nederland worden jaarlijkse vele miljarden witgewassen. Tussen de €13 en €16 miljard, zo leren de schattingen. Het leidt tot een beangstigende infiltratie van de onder- in de bovenwereld, ondermijnt de samenleving en economie, en de vrijgespeelde middelen worden ingezet voor doeleinden die onze rechtsstaat bedreigen.

  Lees verder
 7. jude-beck-5Sgm_qmbwGc-unsplash.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 26 mei 2020 om 15:30

  Een nabije overheid voor zorgverlenende tweedegraads bloedverwanten

  Senator Peter Ester pleit ervoor dat de nadelige gevolgen voor tweedegraads bloedverwanten, door de wijziging van de Participatiewet, worden ingeperkt. De uitdaging is om te zorgen dat de overheid voor de groep van getroffenen een ‘nabije’ overheid is. Dat wil zeggen, een begripvolle en tactvolle overheid.

  Lees verder
 8. Gebarentaal.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Peter Ester op 19 mei 2020 om 12:00

  Aanpassing van de Wajong

  Het systeem van de Wajong moet simpeler en het moet duidelijk zijn dat de hervorming niet ter bezuiniging is. Senator Peter Ester uit zijn zorgen over de banenkansen van Wajongers en pleit voor het vervroegd ingaan van de nieuwe regels voor studerende Wajongers zodat zij daarvan kunnen profiteren. Als de nieuwe wet wordt aangenomen moet er geloofwaardig en empatisch met de Wajongers worden gecommuniceerd en zal er een zware evaluatie nodig zijn. Lees hieronder de volledige bijdrage van Peter Ester.

  Lees verder

  Labels: ,

 9. Europese vlaggen.jpg
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg peter van dalen.jpg
  Door Peter Ester, Peter van Dalen op 19 mei 2020 om 11:15

  Help Zuid-Europa soepel en slim: Redelijkheid, nuchterheid en solidariteit

  De spanningen in Europa lopen hoog op. Met name tussen zuidelijke landen als Italië en Spanje enerzijds, en noordelijke landen als Nederland anderzijds. Het “zuiden” verwijt het “noorden” een harde, ongevoelige opstelling die wars is van solidariteit. Het “noorden” wil staatsschulden niet in één gezamenlijke Europese pot stoppen. Dat zou leiden tot vergemeenschappelijking van nationale schulden en de druk bij zuidelijke landen wegnemen om drastisch te hervormen.

  Lees verder