Berichten over Maarten Verkerk

 1. Klaslokaal
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 5 juni 2023 om 17:45

  Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Als kind ging ik vaak na de kerkdienst bij mijn opa en oma koffiedrinken. De gesprekken van al die volwassenen vond ik maar saai. Meestal ging ik naar boven waar een kastje stond dat afgesloten was met een gordijn, dat aan een roede hing. Daarin stonden allemaal boeken. Op een gegeven ogenblik stuitte ik op het boekje Kuyper in karikatuur.

  Lees verder
 2. Studenten samenwerking.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 30 mei 2023 om 18:50

  Herinvoering basisbeurs

  Onze fractie was indertijd niet gelukkig met het vervangen van de basisbeurs door het leenstel voor studenten in het hoger onderwijs. Er is destijds voorspeld wat er allemaal mis zou gaan. Dat is ook allemaal gebeurd. En toch, als je leest wat de gevolgen zijn van dat leenstelsel dan schrik je weer.   

  Lees verder
 3. zorg 624x270
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 15 mei 2023 om 20:00

  Wet publieke gezondheid

  “Eindelijk sprong het licht op groen, de auto’s trokken bruusk op, maar onmiddellijk werd duidelijk dat dat niet voor allemaal gold. De eerste van de middelste rij staat stil, panne zeker… Een paar chauffeurs zijn al uitgestapt met de bedoeling de auto aan de kant te duwen, zodat hij het verkeer niet meer hindert.

  Lees verder
 4. Ziekenhuis zorg.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 11 april 2023 om 14:10

  Gegevensuitwisseling in de zorg

  De wet die vandaag voorligt heeft een beperkte scope. De wet gaat met name om de vraag hoe gegevens elektronisch mogen worden uitgewisseld. Zij bevestigt ook de regierol van de minister in haar spreken over de Meerjarenagenda Wegiz.  

  Lees verder
 5. Computer, AI, digitaal
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 21 maart 2023 om 15:15

  Gebruik van algoritmes door de overheid

  The Lord of the Rings, het meesterwerk van Tolkien, gaat over de strijd tegen het kwaad. Het kwaad komt naar voren in de persoon van Sauron, een duistere heer, die probeert de hele werkelijkheid in zijn macht te krijgen. Hij heeft zijn macht samengebald in een aantal magische ringen, waarvan er één beslissend is.  

  Lees verder
 6. Rivier
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 7 maart 2023 om 10:45

  Implementatie Omgevingswet

  Ruim drie jaar geleden hebben we als Kamer gedebatteerd over de Invoeringswet. Ik heb toen verteld - het was mijn maidenspeech - dat ik veel met de Omgevingswet heb. Het dorp waar ik geboren ben en alle landerijen in een straal van vijf kilometer, waren ons speelterrein. Mijn omgeving bestond uit weilanden, stukjes moeras, hutten, sloten en – als het vroor – het ijs waarop we schaatsten.  

  Lees verder
 7. Jonge vrouw op bank.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 29 november 2022 om 11:00

  De abortuspil bij de huisarts

  Voor de tweede keer in korte tijd spreken we over een gevoelig thema: wetgeving m.b.t. abortus. Mijn vorige bijdrage begon ik met inkijkje in het Joodse boek Jesaja waarin alle grote vragen van de politiek aan de orde komen. Ook de vraag over de waarde van het leven. Ik heb laten zien dat God relaties met mensen aangaat: met geboren en ongeboren leven. 

  Lees verder
 8. Uiterwaarden.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Maarten Verkerk, Hendrik-Jan Talsma op 21 november 2022 om 20:00

  Geborgde zetels van de waterschappen

  Nadat het voorliggende wetsvoorstel door de Tweede Kamer was aanvaard liet mevrouw Bromet namens de initiatiefnemers weten: “Het was een hele interessante politieke reis tot nu toe en die willen wij heel graag voortzetten in de Eerste Kamer.” Namens mijn fractie heet ik de indieners dan ook van harte welkom op hun volgende bestemming en wens ik hen in ons midden een interessant en verfrissend vervolg van de reis.

  Lees verder
 9. Toeslagenaffaire
  Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Peter Ester, Maarten Verkerk op 1 november 2022 om 11:00

  Hersteloperatie toeslagen

  Ik overdrijf niet als ik stel dat de toeslagenaffaire tot de grootste en meest aangrijpende Nederlandse overheidsschandalen van de 21ste eeuw moet worden gerekend. Het aantal gedupeerde ouders is ongekend hoog, hun financiële en psychische leed is schrijnend, de overheid liet hen in de steek, de Belastingdienst voerde een destructief alles-of-niets beleid, ook het parlement liet steken vallen en het aantal uithuisgeplaatste kinderen is ronduit hartverscheurend.

  Lees verder