Berichten over Omgevingswet

 1. Rivier
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 7 maart 2023 om 10:45

  Implementatie Omgevingswet

  Ruim drie jaar geleden hebben we als Kamer gedebatteerd over de Invoeringswet. Ik heb toen verteld - het was mijn maidenspeech - dat ik veel met de Omgevingswet heb. Het dorp waar ik geboren ben en alle landerijen in een straal van vijf kilometer, waren ons speelterrein. Mijn omgeving bestond uit weilanden, stukjes moeras, hutten, sloten en – als het vroor – het ijs waarop we schaatsten.  

  Lees verder
 2. Natuur vogels
  Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 30 juni 2020 om 15:00

  Omgevingswet: Aanvullingswet natuur

  Wij behandelen vandaag de Aanvullingswet natuur op de Omgevingswet. Het uitgangspunt van de omgevingswet is het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte binnen de doelen van de wet en de overige wettelijke bepalingen, waarbij het adagium is: decentraal, tenzij. De bedoeling van de omgevingswet is vereenvoudiging, meer sturingsruimte voor decentrale overheden, minder sturing op gedetailleerde normen, meer sturing op doelen.

  Lees verder
 3. Limburg landschap.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 3 maart 2020 om 10:25

  Omgevingswet: Aanvullingswet grondeigendom

  Aan de hand van Calvijn beargumenteert senator Maarten Verkerk dat de balans tussen 'benutten' en 'beschermen' gewogen moet worden bij de behandeling van de Aanvullingswet gondeigendom van de Omgevingswet. Grondeigendom heeft een religieuze dimensie in de zin dat alle goederen door God gegeven zijn. Daarnaast is er ook een morele dimensie in de zin dat we bereid moeten zijn om onze eigendommen te delen met mensen die in nood verkerken. Vanuit deze noties van Calvijn beargumenteert Maarten dat we moeten komen tot het 'beschermen en bevorderen van het voordeel en het nut van anderen' als er gekeken wordt naar grondeigendom. 

  Lees verder
 4. Rivier
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 11 februari 2020 om 14:45

  De Omgevingswet: Aanvullingswetten bodem en geluid

  Met een woord van dank begint Senator Maarten Verkerk zijn twee bijdrages over de Aanvullingswetten bodem en geluid op de Omgevingswet. Er is door het ministerie, de provincies, waterschappen, gemeenten en ambtenaren hard gewerkt om een toegankelijk en eenvoudiger stelsel op te zetten. Hierbij plaatst Maarten Verkerk wel de kritische noot dat het niet alleen om de structuur van de wetgeving gaat. Juist de politiek-democratische cultuur waarin die wetgeving moet functioneren is van groot belang. Hieronder vindt u beide bijdrages van Maarten Verkerk. 

  Lees verder
 5. Rivier
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 28 januari 2020 om 11:43

  De Omgevingswet: een gigantische operatie

  Vandaag houdt Senator Maarten Verkerk zijn maidenspeech over de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt een groot pakket aan wetten over ruimtelijke ordening. Zoals Maarten later zegt: "'van 26 wetten naar 1 wet, van 60 algemene maatregelen van bestuur naar 4, en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling.' Een gigantische operatie."

  In zijn maidenspeech haalt Senator Verkerk met name de rechtsbescherming van burgers en de democratische controle aan, die met het ingaan van deze wet gewaarbord moeten blijven worden. Ook vraagt hij oog te houden voor hoe deze wet de verbindingen tussen burger en overheid, tussen burgers, en tussen ambtenaren en overheden blijft versterken. 

  De bijdrage leest u hieronder.

  Lees verder