Berichten over Zorg

 1. zorg 624x270
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 15 mei 2023 om 20:00

  Wet publieke gezondheid

  “Eindelijk sprong het licht op groen, de auto’s trokken bruusk op, maar onmiddellijk werd duidelijk dat dat niet voor allemaal gold. De eerste van de middelste rij staat stil, panne zeker… Een paar chauffeurs zijn al uitgestapt met de bedoeling de auto aan de kant te duwen, zodat hij het verkeer niet meer hindert.

  Lees verder
 2. Ziekenhuis zorg.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 11 april 2023 om 14:10

  Gegevensuitwisseling in de zorg

  De wet die vandaag voorligt heeft een beperkte scope. De wet gaat met name om de vraag hoe gegevens elektronisch mogen worden uitgewisseld. Zij bevestigt ook de regierol van de minister in haar spreken over de Meerjarenagenda Wegiz.  

  Lees verder
 3. Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
  Roel Kuiper 2018 - Foto: Anne Paul Roukema
  Door Roel Kuiper op 17 december 2018 om 22:03

  Bijdrage Roel Kuiper aan debat over verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

  "Voorzitter,de behandeling van voorliggende wet kent een bijzonder verloop. De indiening vond vijf jaar geleden plaats, mede naar aanleiding van enkele fraudegevallen die in de jaren daaraan voorafgaand speelden. Twee jaar geleden werd de wet hier ingediend en werd door de commissie VWS schriftelijk voorbereidend onderzoek gedaan. Daarna kwamen verkiezingen en een kabinetsformatie. In juli jongstleden kreeg deze Kamer haar antwoorden en werd de behandeling hervat. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en is de wereld ook een stuk verder doorgedraaid. Zijn de analyses nog adequaat en is de in dit wetsontwerp aangewezen methode nog de meest geëigende? Dat is de vraag in dit debat. Mijn fractie heeft op menig punt aarzelingen", zo begon ik mijn kritische bijdrage aan dit debat. Onderstaand kunt u de rest van mijn bijdrage nalezen.

  Lees verder

  Labels: ,