Berichten over Omgevingswet

 1. Limburg landschap.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 3 maart 2020 om 10:25

  Omgevingswet: Aanvullingswet grondeigendom

  Aan de hand van Calvijn beargumenteert senator Maarten Verkerk dat de balans tussen 'benutten' en 'beschermen' gewogen moet worden bij de behandeling van de Aanvullingswet gondeigendom van de Omgevingswet. Grondeigendom heeft een religieuze dimensie in de zin dat alle goederen door God gegeven zijn. Daarnaast is er ook een morele dimensie in de zin dat we bereid moeten zijn om onze eigendommen te delen met mensen die in nood verkerken. Vanuit deze noties van Calvijn beargumenteert Maarten dat we moeten komen tot het 'beschermen en bevorderen van het voordeel en het nut van anderen' als er gekeken wordt naar grondeigendom. 

  Lees verder
 2. Rivier
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 11 februari 2020 om 14:45

  De Omgevingswet: Aanvullingswetten bodem en geluid

  Met een woord van dank begint Senator Maarten Verkerk zijn twee bijdrages over de Aanvullingswetten bodem en geluid op de Omgevingswet. Er is door het ministerie, de provincies, waterschappen, gemeenten en ambtenaren hard gewerkt om een toegankelijk en eenvoudiger stelsel op te zetten. Hierbij plaatst Maarten Verkerk wel de kritische noot dat het niet alleen om de structuur van de wetgeving gaat. Juist de politiek-democratische cultuur waarin die wetgeving moet functioneren is van groot belang. Hieronder vindt u beide bijdrages van Maarten Verkerk. 

  Lees verder
 3. Rivier
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 28 januari 2020 om 11:43

  De Omgevingswet: een gigantische operatie

  Vandaag houdt Senator Maarten Verkerk zijn maidenspeech over de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt een groot pakket aan wetten over ruimtelijke ordening. Zoals Maarten later zegt: "'van 26 wetten naar 1 wet, van 60 algemene maatregelen van bestuur naar 4, en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling.' Een gigantische operatie."

  In zijn maidenspeech haalt Senator Verkerk met name de rechtsbescherming van burgers en de democratische controle aan, die met het ingaan van deze wet gewaarbord moeten blijven worden. Ook vraagt hij oog te houden voor hoe deze wet de verbindingen tussen burger en overheid, tussen burgers, en tussen ambtenaren en overheden blijft versterken. 

  De bijdrage leest u hieronder.

  Lees verder