Berichten over Peter Ester

 1. Kapper in coronatijd.jpg
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 6 juli 2020 om 14:35

  Verlenging noodpakket banen en economie

  Met deze derde incidentele begroting maakt het kabinet bijna €11 miljard vrij om het noodpakket banen en economie tot en met september te verlengen. Het gaat om de NOW-regeling: de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid, en de Tozo-regeling: de tijdelijke overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers. Met deze verlenging geven we werkgevers, werknemers en zzp’ers ook de komende maanden een beetje lucht in deze barre sociaaleconomische omstandigheden. 

  Lees verder
 2. Belastingdienst.jpg
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 30 juni 2020 om 09:50

  Compensatieregeling kinderopvangtoeslagenaffaire

  Het is moeilijk het omvangrijke dossier van de kinderopvangtoeslagenaffaire met droge ogen te lezen. Er bekruipt je een gevoel van plaatsvervangende kwaadheid, van schaamte, van ongeloof. Voor gedupeerde ouders is het beeld van een nabije overheid, een overheid die het beste met je voor heeft, die barmhartig en rechtvaardig is, een overheid die omziet naar kwetsbare burgers, grondig aan diggelen. Het vertrouwen van duizenden ouders in de overheid is geschonden. Zij voelen zich tot in het diepst van hun ziel gekrenkt. Mijn fractie begrijpt dat en voelt hun pijn. 

  Lees verder
 3. Cyber security
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 16 juni 2020 om 16:00

  De juiste balans tussen privacy, veiligheid en de strijd tegen witwassen

  Witwassen en terrorismefinanciering zijn serieuze problemen die om serieus beleid vragen. Ook in Nederland worden jaarlijkse vele miljarden witgewassen. Tussen de €13 en €16 miljard, zo leren de schattingen. Het leidt tot een beangstigende infiltratie van de onder- in de bovenwereld, ondermijnt de samenleving en economie, en de vrijgespeelde middelen worden ingezet voor doeleinden die onze rechtsstaat bedreigen.

  Lees verder
 4. jude-beck-5Sgm_qmbwGc-unsplash.jpg
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 26 mei 2020 om 15:30

  Een nabije overheid voor zorgverlenende tweedegraads bloedverwanten

  Senator Peter Ester pleit ervoor dat de nadelige gevolgen voor tweedegraads bloedverwanten, door de wijziging van de Participatiewet, worden ingeperkt. De uitdaging is om te zorgen dat de overheid voor de groep van getroffenen een ‘nabije’ overheid is. Dat wil zeggen, een begripvolle en tactvolle overheid.

  Lees verder
 5. Gebarentaal.jpg
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 19 mei 2020 om 12:00

  Aanpassing van de Wajong

  Het systeem van de Wajong moet simpeler en het moet duidelijk zijn dat de hervorming niet ter bezuiniging is. Senator Peter Ester uit zijn zorgen over de banenkansen van Wajongers en pleit voor het vervroegd ingaan van de nieuwe regels voor studerende Wajongers zodat zij daarvan kunnen profiteren. Als de nieuwe wet wordt aangenomen moet er geloofwaardig en empatisch met de Wajongers worden gecommuniceerd en zal er een zware evaluatie nodig zijn. Lees hieronder de volledige bijdrage van Peter Ester.

  Lees verder

  Labels: ,

 6. Europese vlaggen.jpg
  Peter Ester blog portret.jpg peter van dalen.jpg
  Door Peter Ester, Peter van Dalen op 19 mei 2020 om 11:15

  Help Zuid-Europa soepel en slim: Redelijkheid, nuchterheid en solidariteit

  De spanningen in Europa lopen hoog op. Met name tussen zuidelijke landen als Italië en Spanje enerzijds, en noordelijke landen als Nederland anderzijds. Het “zuiden” verwijt het “noorden” een harde, ongevoelige opstelling die wars is van solidariteit. Het “noorden” wil staatsschulden niet in één gezamenlijke Europese pot stoppen. Dat zou leiden tot vergemeenschappelijking van nationale schulden en de druk bij zuidelijke landen wegnemen om drastisch te hervormen.

  Lees verder
 7. Cryptogeld cryptovaluta.jpg
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 20 april 2020 om 19:45

  Witwassen is geen klein bier

  Peter Ester stelt in zijn bijdrage over de aanpak van witwaspraktijken via cryptovaluta een aantal kritische vragen over de capaciteit van het ministerie om de praktijken aan te pakken, de samenwerking met de cryptosector en de plek van cryptovaluta in ons monetaire systeem. Het laatste wat de ChristenUnie-fractie wil is dat de vermenging van boven- en onderwereld verder toeneemt door illegale virtuele valutapraktijken. Dit onderstreept het belang van het Europese anti-witwasbeleid. Hieronder leest u de bijdrage van Peter Ester aan het debat.

  Lees verder
 8. Belastingdienst.jpg
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 9 december 2019 om 21:38

  Het Belastingplan 2020

  Het Belastingplan 2020 is een omvangrijk wetsdocument. Hoewel de koopkrachtplaatjes positief lijken en de middenklasse meer lijkt te gaan profiteren, heeft de fractie toch kritische vragen. Bijvoorbeeld over het functioneren van de Belastingdienst. Wat mag de burger verwachten? Volgens onze fractie is een goed functionerende Belastingdienst essentieel voor een goed functionerende rechtsstaat en voor het vertrouwen van de bevolking. 
  Een andere vraag betreft de ambities van de minister met betrekking tot het verminderen van de structurele ongelijkheid tussen één en tweeverdieners. Ook benoem ik bijvoorbeeld het ontbreken van fiscaal beleid gericht op openbaar vervoer. Die sector kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatakkoord en de energietransitie.

  Lees verder
 9. Portemonnee
  Peter Ester blog portret.jpg
  Door Peter Ester op 19 november 2019 om 10:41

  De twee gezichten van de Miljoenennota

  De Miljoenennota heeft dit jaar een Januskop, een tweezijdig gezicht. De voorkant toont een zonnig financieel beeld van een economie die er goed voorstaat, nog steeds groeit en weinig werkloosheid kent. Maar de achterkant van de Januskop is somber en toont een beeld van turbulentie door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, door geopolitieke spanningen, door economische terugval in buurland Duitsland, door de zorgwekkende overheidsfinanciën in Italië, en door de niet aflatende Brexit-perikelen. Ik vraag de minister hierop te reageren, en pleit voor een jaarlijkse schokproefanalyse om te onderzoeken hoe crisisbestendig onze economie is.

  Lees verder