Berichten over Tineke Huizinga

 1. F0603C0F-E6A6-45AE-9ADF-9C60B9A12812.jpeg
  Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 22 juni 2021 om 21:00

  Invest International

  De ChristenUnie is blij dat we vandaag een begin kunnen maken met de behandeling van het wetsvoorstel Invest International. Het zou wel heel onwellevend zijn geweest om de organisatie nog langer te laten wachten op helderheid vanuit de Eerste Kamer. Bij de organisatie is er de begrijpelijke drive om nu te kunnen starten. 

  Lees verder
 2. Vrijwilliger
  Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 9 maart 2021 om 11:10

  Verdringing op de arbeidsmarkt

  Voorzitter, ik houd mijn bijdrage kort en wil me tot enkele hoofdpunten beperken. Dit is immers al de tweede termijn van de behandeling van deze initiatiefwet. Al ligt de behandeling in eerste termijn enkele jaren achter ons.

  Lees verder
 3. Uiterwaarden
  Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 2 maart 2021 om 14:45

  De Stikstofwet

  De fractie van de ChristenUnie is blij met het wetsvoorstel dat wij vandaag bespreken. Ik kan het ook anders zeggen: Wij waarderen het dat er vandaag een wetsvoorstel ligt dat ons land een uitweg lijkt te bieden uit de stikstofimpasse waar wij sinds enkele jaren in terecht zijn gekomen.

  Lees verder
 4. Nederlandse vlag.jpg
  Tieneke Huizinga blog portret.jpg Peter Ester, CU Eerste Kamer - Foto Niek Stam -03116 - kopie (2) - kopie.jpg
  Door Tineke Huizinga, Peter Ester op 1 december 2020 om 13:00

  Inburgering

  Het belang van succesvolle inburgering van migranten is maatschappelijk gezien evident. Het leidt tot een meer ontspannen en inclusieve samenleving. Het beheersen van de Nederlandse taal door migranten, het kennen, respecteren en naleven van onze kernwaarden en het toegang krijgen tot de arbeidsmarkt zijn van grote betekenis voor een succesvolle inburgering. De ChristenUnie-fractie benadrukt het principe van dubbel commitment in het inburgeringsdebat: de nieuwkomer investeert in zijn of haar deelname aan de Nederlandse samenleving en de Nederlandse samenleving investeert in de nieuwkomer.

  Lees verder
 5. Europese vlaggen.jpg
  Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 3 november 2020 om 14:00

  Europese beschouwingen: we hebben elkaar nodig

  Een bezienswaardigheid in Amersfoort, de mooie stad waar ik opgroeide, zijn de nog steeds bewoonde muurhuizen. De huizen in de stadsmuur die uit de middeleeuwen stammen. Die muren gaven mensen veiligheid en bescherming en voor veel mensen was de wereld niet groter dan hun stad. Dat was de schaal waarop ze leefden. 

  Lees verder
 6. Asielzoekerscentrum.jpg
  Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 6 juli 2020 om 20:30

  Orde op zaken bij de IND

  De aanleiding voor dit tijdelijke wetsvoorstel is het uit de hand lopen van de beslistermijnen bij de IND. Doordat deze beslistermijnen veelvuldig niet worden nagekomen, is het aantal procedures bij de bestuursrechter toegenomen en zijn de toegekende dwangsommen, blijkens de stukken die de staatssecretaris ons toestuurde, toegenomen tot 1 miljoen per week.

  Lees verder

  Labels: ,

 7. Natuur vogels
  Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 30 juni 2020 om 15:00

  Omgevingswet: Aanvullingswet natuur

  Wij behandelen vandaag de Aanvullingswet natuur op de Omgevingswet. Het uitgangspunt van de omgevingswet is het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte binnen de doelen van de wet en de overige wettelijke bepalingen, waarbij het adagium is: decentraal, tenzij. De bedoeling van de omgevingswet is vereenvoudiging, meer sturingsruimte voor decentrale overheden, minder sturing op gedetailleerde normen, meer sturing op doelen.

  Lees verder
 8. Vlag Verenigd Koninkrijk
  Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 23 juni 2020 om 11:15

  Gevolgen van de Brexit voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk

  Wij spreken vandaag over een wetsvoorstel waarvan we allemaal hopen dat het nooit als wet in werking zal treden. Dat is een bijzondere situatie. Het is ook bijzonder dat we een initiatief wetsvoorstel bespreken, dat komt niet zo vaak voor. Mijn complimenten aan de indieners voor hun inzet en doorzettingsvermogen.

  Lees verder
 9. Polder en molens van boven.jpg
  Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 17 december 2019 om 12:39

  Een belangrijke eerste stap

  De ChristenUnie-fractie is blij dat we vandaag deze spoedwet behandelen. Het heeft van ons als Eerste Kamerleden en ook van de minister en haar ambtenaren veel inzet, tijd en bereidwilligheid gevraagd, maar we zijn nu in staat tot een goede en zorgvuldige behandeling van deze wet.

  Lees verder