Berichten over Tineke Huizinga

 1. Akkerbouw.jpg
  Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 16 december 2019 om 15:59

  Wijziging van de meststoffenwet

  Voorzitter,            

  We spreken over de wijziging van de meststoffenwet.

  Uit de toelichting van de minister blijkt dat deze wetswijziging noodzakelijk is voor een verlenging van de derogatiebeschikking van de Europese commissie. Al in 2017 heeft de Europese commissie als voorwaarde voor derogatie gesteld dat het nationale mestproduktieplafond in nationale wetgeving vastgelegd zou moeten worden. De regering heeft naast het nationale mestproduktieplafond een uitwerking in drie sectorale plafonds vastgelegd.

  Lees verder
 2. Kolencentrale
  Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 3 december 2019 om 17:57

  Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  Het wetsvoorstel waar we over spreken is het op termijn verbieden van het verbranden van kolen om elektriciteit op te wekken. Vanzelfsprekend steunen wij het streven van het kabinet om de CO2-emissie terug te brengen, dat is de achtergrond van dit wetsvoorstel. Tegelijk ervaren wij veel ongerijmdheden. Om minder CO2 uit te stoten, subsidieert het kabinet biomassa die, zo blijkt, vervuilender is en meer CO2 uitstoot bij verbranding. Op termijn mogen hypermoderne kolencentrales geen kolen meer verstoken, maar om toch genoeg elektriciteit te hebben, importeren we mogelijk elektriciteit van minder efficiënt werkende en meer vervuilende centrales. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

  Lees verder
 3. Landmacht, militairen.jpg
  Tieneke Huizinga blog portret.jpg
  Door Tineke Huizinga op 2 december 2019 om 19:15

  De militaire radar in Herwijnen

  De afgelopen maanden leken de antwoorden van de staatssecretaris eerder vertroebelend dan verhelderend te werken. Onze fractie miste een directe heldere onderbouwing van de noodzaak om met de Rijkscoördinatieregeling de lokale democratie buitenspel te zetten. Het belang van de militaire radar is duidelijk en die radar moet er ook tijdig komen. Maar het is niet duidelijk of en waarom Herwijnen de enige locatie is waar een goede radar gebouwd kan worden. De Tweede Kamer eiste niet voor niets eerst goed onderzoek voor een eventueel definitief akkoord en is alleen voorwaardelijk akkoord gegaan. Er is veel onrust en de lokale gemeenschap maakt zich grote zorgen. Het is van groot belang dat er nu duidelijkheid komt en goede antwoorden op de vragen. 

  Lees verder