Berichten over Wonen

 1. Balkonnetjes.jpg
  Hendrik-Jan Talsma - Foto Niek Stam -6054.png
  Door Hendrik-Jan Talsma op 6 juli 2021 om 14:30

  Aanpassing van de Woningwet

  Toen 120 jaar geleden in dit huis de eerste Woningwet werd aanvaard was dat een gebeurtenis van belang. Het was een wet die de overheid de bevoegdheid gaf om corrigerend en stimulerend op te treden in de volkshuisvesting, door bijvoorbeeld het tegengaan van overbewoning en verkrotting, het afdwingen van woningverbetering en door financieel bij te dragen aan goede en gezonde huisvesting, ook voor hen die dat niet zelf konden betalen.

  Lees verder
 2. Bouw.jpg
  Maarten Verkerk blog portret.jpg
  Door Maarten Verkerk op 1 december 2020 om 10:45

  Betaalbaar wonen

  Ik ga terug naar mijn geboortedorp Nieuwer Ter Aa. Ik ben opgegroeid met 2x de 3W’s. De eerste 3W’s zijn geconcentreerd in het woord ‘woningwetwoning’. Als kind hoorde ik dat woord vaak. Aan de ene kant begreep ik dat woord niet: ik had geen flauw idee wat het woord ‘woningwet’ betekende. En helemaal al niet wat een woningwetwoning was. Maar aan de andere kant wist ik precies wat het inhield. Het waren de woningen in de Julianalaan en de Doude van Troostwijkstraat. In deze woningen woonden de politieagent, de schilder, de onderwijzer, de spoorwegbeambte en de boerenknecht. Zij konden deze woningen betalen.

  Lees verder