Berichten over sluitingsbevoegdheid

 1. Politieagent.jpg
  Senator Hendrik-Jan Talsma - portret.jpg
  Door Hendrik-Jan Talsma op 10 oktober 2023 om 15:20

  Sluitingsbevoegdheid burgemeester

  Om op te treden tegen ernstige verstoringen van de openbare orde kan het in uitzonderlijke situaties nodig zijn dat de burgemeester of de gezaghebber ertoe overgaat een woning te sluiten. Zelfs onteigening kan uiteindelijk aan de orde zijn. Mijn fractie is het met de Minister eens dat de bestaande bevoegdheid op basis van de Gemeentewet en de Wet openbare lichamen BES niet afdoende is. Uitbreiding en aanscherping zijn nodig en het voorliggende wetsvoorstel biedt die.

  Lees verder