Wat doet dit kabinet met betrekking tot het thuisonderwijs? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Wat doet dit kabinet met betrekking tot het thuisonderwijs? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Er komt een wettelijke regeling voor het geven van thuisonderwijs. Daarin wordt geborgd dat het thuisonderwijs voldoet aan op het thuisonderwijs toegesneden eisen voor kwaliteit, bekwaamheid, burgerschap en veiligheid. Binnen de Onderwijsinspectie komt een gespecialiseerd onderdeel om hierop toe te zien.

De ChristenUnie heeft zich altijd ingezet voor het recht van ouders die op grond van levensbeschouwing thuisonderwijs willen geven. Door de introductie van de wettelijke regeling blijft thuisonderwijs behouden.

De ChristenUnie is geen voorstander van toezicht achter de voordeur. Wij hebben ons daarom ingezet voor op thuisonderwijs toegesneden eisen en een gespecialiseerde inspectie.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.