Wat doet dit kabinet met betrekking tot de jeugdhulp? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Wat doet dit kabinet met betrekking tot de jeugdhulp? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Het kabinet vindt het belangrijk dat ieder kind in een veilige, gezonde en sociale omgeving kan opgroeien. Daarbij moet er allereerst laagdrempelige hulp en ondersteuning voor ouders beschikbaar zijn, uitgaande van de eigen kracht van gezinnen. Als het thuis niet meer gaat, moeten er voldoende pleegzorg en gezinshuizen beschikbaar zijn. Het kabinet zal de decentralisatie van de jeugdhulp, die in 2015 is ingezet, evalueren en knelpunten aanpakken. Er komt de komende jaren 18 miljoen euro per jaar beschikbaar om de transformatie van de jeugdhulp te ondersteunen. Het kabinet wil de gespecialiseerde jeugdhulp behouden. Als gemeenten niet zelf de hiervoor noodzakelijke samenwerking aangaan, kan het rijk dit desnoods afdwingen. Tenslotte vervalt de aanbestedingsplicht voor gecertificeerde jeugdinstellingen.

De ChristenUnie is blij met deze concrete aandacht voor jeugdhulp in het regeerakkoord en met het extra geld voor de transformatie. Het laten vervallen van de aanbestedingsplicht creëert meer rust voor gemeenten en instellingen maar bovenal voor de kinderen en jongeren die hulp krijgen. Bovendien is de ChristenUnie tevreden over de aandacht die de aanpak van kindermishandeling krijgt. Tot slot wordt preventief ingezet op het tegengaan van suïcide (daarvoor komt vijf miljoen euro per jaar extra beschikbaar) en het tegengaan van overmatig alcoholgebruik.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.