Wat doet dit kabinet met betrekking tot het tot stand brengen van embryo’s voor onderzoek? Wat vindt

Wat doet dit kabinet met betrekking tot het tot stand brengen van embryo’s voor onderzoek? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Het tot stand brengen van embryo’s voor onderzoek is momenteel niet toegestaan in Nederland. Het kabinet zal hierover een brede ethische en maatschappelijke discussie faciliteren. Tegelijkertijd wordt er stevig ingezet op alternatieven voor onderzoek met speciaal daarvoor tot stand gebrachte embryo’s.

De ChristenUnie is geen voorstander van het tot stand brengen van embryo’s voor onderzoek. Het is goed dat er een stevige ethische en maatschappelijke discussie wordt gevoerd over dit type onderzoek. Verruiming van de wetgeving op dit punt is op dit moment niet aan de orde: we zetten stevig in op alternatieven.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.