Welke plannen heeft het kabinet met de Wet Hillen en het eigenwoningforfait? Wat vindt de ChristenUn

Welke plannen heeft het kabinet met de Wet Hillen en het eigenwoningforfait? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

De Wet Hillen is een regeling waarbij woningeigenaren zonder of met een beperkte eigenwoningschuld het eigenwoningforfait niet bij hun inkomen hoeven op tellen. Deze regeling is in 2005 in het leven geroepen om aflossing van de hypotheek te stimuleren, aangezien de hypotheekschulden in Nederland destijds sterk groeiden. Sinds 2013 moeten nieuwe hypotheken sowieso volledig worden afgelost, waardoor de Wet Hillen feitelijk overbodig is geworden als maatregel om aflossing te stimuleren. Het kabinet heeft daarom besloten om de Wet Hillen geleidelijk uit te faseren, over een periode van 30 jaar. Daarnaast zal het eigenwoningforfait worden verlaagd van 0,75% naar 0,6% van de WOZ-waarde. Tezamen met de verlaging van de inkomstenbelasting zal het effect van de afschaffing van de Wet Hillen in de praktijk waarschijnlijk mee vallen, doordat mensen minder belasting gaan betalen. De ChristenUnie begrijpt dat deze maatregel vooral bepaalde groepen raakt, bijv. ouderen die netjes hun hypotheek hebben afgelost. Daar staat echter tegenover dat de maatregel heel geleidelijk wordt doorgevoerd en dat huishoudens gecompenseerd worden door een lager eigenwoningforfait en lagere belastingen. Bovendien lossen nu steeds meer huishoudens hun hypotheek volledig af, waardoor de Wet Hillen op den duur sowieso heel duur zou worden, wat betekent dat de schadelijke belasting op inkomen uit arbeid weer hoger zou moeten worden. Bovendien geldt dat over bijvoorbeeld spaargeld ook belasting moet worden betaald, meer dan over het eigen huis.