Wat doet het kabinet voor mensen met een laag inkomen?

Wat doet het kabinet voor mensen met een laag inkomen?

De lage inkomens gaan er in koopkracht op vooruit in de komende jaren. Werkenden met een laag inkomen wat meer dan mensen zonder betaald werk. De belangrijkste maatregel voor mensen met een laag inkomen is de stijging van de algemene heffingskorting met 350 euro. Daarnaast staan in het regeerakkoord een aantal kleinere maatregelen, zoals de verhoging van de zorgtoeslag voor paren en een geleidelijker afbouw van de huurtoeslag, om te voorkomen dat mensen plotseling veel toeslag kwijtraken als ze iets meer verdienen. Gezinnen met kinderen krijgen meer kinderbijslag en dat is goed voor de gezinsportemonnee. De inkomensongelijkheid (verschil tussen lage en hoge inkomens) wordt door het kabinetsbeleid op termijn kleiner.