Wat doet het kabinet voor eenverdieners met een chronisch zieke partner zonder kinderen? Wat vindt d

Wat doet het kabinet voor eenverdieners met een chronisch zieke partner zonder kinderen? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Eenverdienersmet een chronisch zieke partner zonder kinderen profiteren iets meer van sommige maatregelen dan tweeverdieners, bijvoorbeeld de zorgtoeslag voor paren die wat hoger wordt. Daarnaast profiteren eenverdieners ook van de introductie van een tweeschijventarief in de inkomstenbelasting. Verder neemt het kabinet verschillende maatregelen om de stapeling van zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten tegen te gaan. Het eigen risico wordt bevroren en de eigen bijdrage voor zowel de Wmo als de Wlz wordt verlaagd. Verder komt er een plafond voor de eigen betalingen voor geneesmiddelen.