Wat zijn de plannen van het kabinet om te zorgen dat er meer sociale huurwoningen bij komen?

Wat zijn de plannen van het kabinet om te zorgen dat er meer sociale huurwoningen bij komen?

Het blijft volgens het regeerakkoord de kerntaak van corporaties om sociale huurwoningen te bouwen en te verhuren aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. Corporaties die investeren in verduurzaming komen in aanmerking voor een korting op de verhuurdersheffing, zodat ook sociale huurwoningen groener kunnen worden. Het kabinet reserveert hier 100 miljoen euro per jaar voor. De huurtoeslag wordt in de toekomst over een langer inkomenstraject afgebouwd.