Wat vindt de ChristenUnie van de faillissementen van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartzi

Wat vindt de ChristenUnie van de faillissementen van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis?

De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie is overrompeld door de faillissementen en betreurt de chaotische gang van zaken die daarop volgde. Uiteraard zijn wij zeer begaan met alle patiënten en medewerkers van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis.
 
Op woensdag 31 oktober heeft er over de faillissementen een pittig debat plaatsgevonden met minister Bruins voor Medische Zorg. Hierbij heeft de minister aangegeven dat hij zich tot het uiterste zal inspannen om een ziekenhuis in Flevoland mét spoedeisende hulp en acute verloskundige hulp open te houden. De ChristenUnie heeft daarnaast in het debat aangegeven dat de huidige situatie moet worden benut om zorgvuldig alle mogelijkheden voor een doorstart te verkennen. Hierbij moet goed worden gekeken wat de regio Flevoland nodig heeft, gezien de specifieke regionale kenmerken (veel chronische zieke en oudere patiënten, hoog geboortecijfer op Urk en veel mensen met een lage financiële draagkracht). De ChristenUnie wil dat er een duurzame oplossing komt, ook om te voorkomen dat we over een paar jaar opnieuw met een faillissement te maken krijgen. Hierbij moeten patiëntenorganisaties en lokale overheden nadrukkelijk worden betrokken.
 
Het openhouden van het Slotervaartziekenhuis zal een stuk lastiger worden, omdat er genoeg andere ziekenhuizen in de regio Amsterdam zijn. Dit is in Flevoland niet het geval.
 
Ook heeft de ChristenUnie ervoor gepleit – en dit was een breed gedeelde wens in de Tweede Kamer - dat er een gedegen onderzoek komt naar hoe het zo heeft kunnen misgaan en hoe het kan dat het faillissement voor alle partijen als een verrassing kwam. Het is belangrijk dat hieruit lessen worden getrokken voor de toekomst.
 
De verantwoordelijkheid voor goede zorg (zorgplicht) ligt bij zorgverzekeraars, maar de inspectie moet er namens de overheid op toezien dat de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van zorg gewaarborgd is. Dit betekent niet zozeer dat alle ziekenhuizen in Nederland ten koste van alles opengehouden moeten worden, maar wel dat ziekenhuiszorg voor iedereen in Nederland beschikbaar en bereikbaar moet zijn. Het is immers premiegeld van alle Nederlanders waarmee onze zorg wordt betaald. Over de wijze waarop de inspectie en de zorgverzekeraar de afgelopen maanden gezamenlijk gehandeld hebben rond het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen hebben wij kritische vragen gesteld aan de minister.