ChristenUnie heeft meest effectieve maatregelen alcoholpreventie

donderdag 21 september 2006 17:33

De ontwerp-verkiezingsprogramma’s van de huidige kamerfracties* zijn door de Stichting Alcoholpreventie (STAP)
beoordeeld op hun bijdrage aan een effectief alcoholbeleid. De conclusie van STAP is dat het programma van de ChristenUnie de meest effectieve maatregelen voorstelt.

Uit onderzoek is bekend dat een effectief alcoholbeleid gebaseerd is op drie elementen: goede regelgeving, strikte handhaving en aandacht voor publieke bewustwording. Deze drie elementen zijn concreet terug te vinden in het programma van de ChristenUnie. Voorafgaand geeft het programma volgens STAP een heldere analyse van de problematiek:

“Het aantal alcoholverslaafden en probleemdrinkers overtreft het aantal drugsgebruikers veruit. Alcoholmisbruik neemt toe, vooral onder jongeren tussen de 12 en de 14 jaar. Twee op de vijf jongens en één op de tien meisjes drinkt teveel alcohol. Het aantal alcoholgerelateerde ongelukken is groot. De hersenschade die jongeren door overmatig alcoholgebruik oplopen, wordt pas na hun 24e merkbaar. Ook hier geldt dat mensen – en zeker jongeren – soms tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden.”

Het partijprogramma van de ChristenUnie pleit voor de volgende maatregelen:

  • Alcoholgebruik wordt ontmoedigd en overmatig alcoholgebruik bestreden met voorlichting en strikte handhaving van regels.
  • De accijnzen op alcoholhoudende dranken worden verhoogd.
  • De leeftijdsgrens voor lichtalcoholische dranken wordt verhoogd naar achttien jaar. Aan de leeftijdsgrenzen wordt streng de hand gehouden.
  • Houders van horecagelegenheden zijn mede aansprakelijk voor de gevolgen van overmatig drankgebruik in hun gelegenheid.
  • De zogenaamde gemaksdrankjes, zoals breezers, worden niet langer verkocht in de supermarkt, maar alleen in slijterijen.
  • Dood door schuld bij verkeersovertredingen wordt zwaarder bestraft bij grove schuld. Hieronder vallen alcohol-, drugs- of medicijngebruik.
  • Automobilisten die onder invloed achter het stuur zijn betrapt worden verplicht een ‘alcoholslot’ in hun auto in te bouwen.


CDA, D66 en PvdA
Ook het CDA wil regelgeving, handhaving en bewustwording, maar brede maatregelen missen volgens STAP. Wim van Dalen, directeur STAP: “Het lijkt erop dat de alcoholmaatregelen van het CDA vooral zijn ingegeven door het doel de samenleving veiliger te maken, terwijl de voorstellen van de ChristenUnie effectiever zullen voor de hele volksgezondheid”.

D66 en PvdA hebben in hun programma kansen gemist volgens STAP. "Concreet beperkt D66 zich tot het voorstel het verkoopverbod aan jongeren onder de 16 jaar strenger te handhaven en niet alleen verkopers van alcohol, maar ook ouders en kinderen hiervoor wettelijk aansprakelijk te stellen. Ook wil ze meer voorlichting. Ondanks dat ze zich voor effectieve maatregelen willen inzetten, doet ze daarvoor geen concrete voorstellen, terwijl er al genoeg bekend is over wat effectieve maatregelen zijn. Daarmee mist het programma van D66 volgens STAP daadkracht om tot een effectief alcoholbeleid te komen."  De PvdA stelt dat het pesten op scholen en het toegenomen alcoholgebruik onder tieners zorgelijke ontwikkelingen zijn die de kansen voor kinderen verminderen. Daarom moet volgens de PvdA de samenleving kindvriendelijker worden. Wim van Dalen: “De PvdA vertaalt de kindvriendelijke omgeving niet naar een omgeving die vrij is van alcoholhoudende drank, zoals op de door de PvdA zo sterk gepromote sportverenigingen, bijvoorbeeld. Een gemiste kans”.

Overige partijen
De SP beperkt zich tot de stelling krachtiger beleid nodig is om tabak- en alcoholmisbruik en drugsverslaving te bestrijden, vooral onder jongeren. Alcohol wordt niet genoemd in het programma van de VVD. Ook de Groepen Nawijn, Wilders, Lazrak en Van Schijndel noemen geen specifieke alcoholbeleidsmaatregelen in hun verkiezingsprogramma’s. GroenLinks beperkt zich tot het plan om alcohol- en drugscontroles in het verkeer te verscherpen. De LPF en SGP hadden hun ontwerp verkiezingsprogramma nog niet integraal gepubliceerd ten tijde van de analyse.

Bron: www.stap.nl

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie heeft meest effectieve maatregelen alcoholpreventie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.