Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het doel van 3FM Serious Request, het herenigen van ouders en vermiste kinderen na een ramp of conflict

woensdag 27 december 2017

Schriftelijke vragen Joël Voordewind aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 2017Z18953

Vraag 1
Bent u bekend met het doel van 3FM Serious Request en het Rode Kruis, namelijk het herenigen van ouders en vermiste kinderen na een ramp of conflict? Bent u ermee bekend dat wereldwijd meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt zijn door een ramp of conflict, zoals in Nigeria en Congo? Bent u bekend met het werk van het Rode Kruis om vermiste kinderen op te sporen, het contact met de familie te herstellen en hen weer thuis te brengen? 1)

Vraag 2
Op welke manier zet u zich in om het werk van het Rode Kruis mogelijk te maken via het wereldwijde Restoring Family Links (RFL) netwerk?

Vraag 3
Bent u bereid om het voorkomen van vermissing van minderjarige kinderen en jongvolwassenen tijdens conflicten en rampen internationaal te agende-ren, bijvoorbeeld bij de Europese Unie en de Verenigde Naties?

Vraag 4
Op welke manier zet u zich in voor het verminderen van de kwetsbaarheid van jonge migranten in Europa, aangezien kinderen en jongeren een groot risico lopen te worden uitgebuit of slachtoffer te worden van mensenhandel?

1) https://www.npo3fm.nl/seriousrequest/dit-is-het-doel-van-3fm-serious-request-2017

Zie ook: www.tweedekamer.nl

« Terug