"Beloon de innovatieve boer"

08912-03-2013 17:51 12-03-2013 17:51

“Beloon de innovatieve boer”, deze oproep deed Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) dinsdag over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze week geeft het Europees Parlement een mandaat mee aan de onderhandelaars die met de Lidstaten en de Europese Commissie om de tafel gaan zitten. Van Dalen: “Omdat dat Nederlandse boeren flink gekort worden op hun inkomenssteun, is het extra belangrijk dat ze kunnen blijven innoveren en investeren in duurzaamheid”.

Vergroening

De drie verplichte vergroeningsmaatregelen die de Europese Commissie heeft voorgesteld gaan in Nederland weinig natuurwinst opleveren en voor veel administratieve lasten zorgen. Van Dalen: “Ik roep daarom onze onderhandelaars op om te vechten voor een bredere invulling van de vergroeningsmaatregelen. Beloon de innovatieve boer! Geef ze een prikkel om te investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn. Bijvoorbeeld in duurzame stallen, meer weidegang of precisielandbouw”. 

Minder geld voor Nederlandse boeren

Het totaal-budget dat beschikbaar komt voor landbouw neemt af, maar Nederlandse boeren worden harder getroffen dan hun Europese collega’s. Van Dalen: “Andere landen die er flink op achteruit gaan worden nog gecompenseerd met geld uit het plattelandsbeleid, zoals Italië, Frankrijk. Maar premier Rutte heeft voor de Nederlandse boeren niets extra’s geregeld”.

Prins Charles geen actieve boer

Wel is Van Dalen tevreden met de verwachte uitkomst over het uitsluiten van bedrijven: “Het wordt mogelijk voor bedrijven die nauwelijks iets met landbouw te maken hebben, de subsidies te stoppen. Terecht! Zo ontvangt bijvoorbeeld het Britse Koningshuis momenteel nog tonnen aan landbouwsubsidies. Geld dat bedoeld is voor actieve boeren. Prins Charles lijkt me geen actieve boer!”.

« Terug

Reacties op '"Beloon de innovatieve boer"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.