Bijdrage Gert-Jan Segers aan het voortgezet algemeen overleg Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 17/06)

donderdag 02 juli 2015 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een voortgezet algemeen overleg met minister van der Steur van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 17/06)

Kamerstuk:    29 911

Datum:           2 juli 2015

De heer Segers (ChristenUnie):
Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg hebben wij ook gesproken over het lokale gezag, de mogelijke ondergraving daarvan en het belang van versterking van het lokale gezag. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de politie door alle problemen niet goed kan inspelen op lokale veiligheidsproblemen, omdat er te weinig ruimte is voor lokaal maatwerk;

overwegende dat een grotere betrokkenheid van de burgemeester een goede manier is om de inzet van de politie meer te laten aansluiten aan de lokale behoefte;

verzoekt de regering, met concrete voorstellen te komen ter versterking van het lokale gezag in het veiligheidsbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Segers en Berndsen-Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 113 (29911).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020