Bijdrage spoeddebat over de visumverlening door Sudan

17-04-2008 12:07

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Ik zal een paar woorden toevoegen aan dit wat ons betreft volledig overbodige debat. Ik kan mij indenken dat er vragen waren over het nog niet verleende visum voor de minister van Defensie, maar wij zijn door de feiten achterhaald. Ik zal het dan ook kort houden.

Ik vraag mij nog steeds af waarom wij dit debat voeren en waarom de PVV-fractie zo doorgaat op deze formele afwijzing, zoals ze het noemde, terwijl het geen afwijzing, maar een uitstel was. Inmiddels is Sudan bereid gebleken het visum alsnog te verstrekken. Ik ben dan ook heel blij geweest met de reactie van de minister in het debat tijdens het Vragenuur. Hij zei teleurgesteld te zijn én dat het hem uiteindelijk ging om het doel en niet om het middel. Dat is een gepaste reactie van de minister geweest.

Nu sancties opleggen, steun intrekken of de betalingen stoppen, zoals de PVV-fractie zegt, is geheel buiten de orde. Het gaat hier om de allerarmsten in de wereld, de mensen die echt noodhulp nodig hebben. De PVV heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat ze geen ontwikkelingssamenwerking wenst, maar wel noodhulp wil blijven geven. En daar gaat het hier om. Dat doel moet ook voor de PVV-fractie centraal blijven staan. Wat ons betreft, is hiermee de kous af.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug