Overleg over de verlenging van de VN-vredesmissie in Sudan

donderdag 17 april 2008

De Kamer spreekt vandaag over verlenging van de Nederlandse personele bijdrage aan de VN-vredesmissie in Sudan (UNMIS). UNMIS is belast met het toezicht op de naleving van het in 2005 gesloten Comprehensive Peace Agreement (CPA) tussen Noord en Zuid-Sudan. De naleving van dit vredesakkoord is van groot belang voor de veiligheid en stabiliteit in heel Sudan inclusief de regio Darfur als ook in de buurlanden. Bovendien is veiligheid en stabiliteit een essentiële voorwaarde voor hulpverlening en (weder)opbouw in met name Zuid-Sudan dat tot de armste gebieden in Afrika behoort.

Steun dan ook voor onze deelname aan deze missie en ook aan de verlenging. Wel nog een aanntal vragen:

De VN-veiligheidsraad zal op 29 april a.s. een besluit nemen over verlenging van het mandaat van de UNMIS-missie. Waarom heeft de regering niet gewacht met het nemen van een besluit over verlenging van de Nederlandse deelname aan de missie totdat de VN-veiligheidsraad hierover een officieel besluit heeft genomen?

Er dient snel vooruitgang te worden geboekt met de implementatie van het CPA (p. 1). Welke voornaamste bedreigingen ziet de regering?

Wat is Nederlands standpunt ten aanzien van de wens van internationale partners grotere politieke rol UNMIS?

De implementatie van de veiligheidsgerelateerde bepalingen van CPA lopen nog achter op schema. Wat is hiervan de oorzaak? Komt het referendum (2011) niet te vroeg?

Wat is de visie van de regering op een mogelijk deling van Sudan als uitkomst van het referendum? Zal het Noorden dit accepteren gezien het feit dat de olievelden in het Zuiden liggen?

Belangrijk dat Nederland via stabiliteitsfonds ondersteuning levert aan de activiteiten ter ondersteuning Joint Integrated Units (JIU). Welk bedrag is hiermee gemoeid?

Zal het JUI erin slagen om de militia's te ontmantelen? Het waren hun broeders in de strijd tegen het Noorden.

Is er een overdrachtsakkoord voor de behandeling van gevangenen? Voert UNMIS ook toezicht uit op de behandelingen van gevangenen?

Alleen de uitgesproken tekst geldt

« Terug