Inbreng over het kindgebonden budget

16-04-2008 10:31

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met genoegen kennis genomen van het wetsvoorstel dat de hoogte van het kindgebonden budget regelt per 2009, alsmede de wijziging van het afbouwpercentage. De invoering van een kindgebonden budget is een lang gekoesterde wens van deze leden, omdat het een oplossing biedt voor de verzilveringsproblematiek, de teruggang in koopkracht na het krijgen van meerdere kinderen en de veelheid aan financiële regelingen die er bestaan. Door op termijn ook de WTOS te integreren met het kindgebonden budget, wordt het aantal kinderregelingen verder beperkt. Voor deze leden was en is de invoering van een kindgebonden budget een noodzakelijk stap om Nederland gezinsvriendelijker te krijgen.

De leden van de ChristenUnie-fractie steunen de regering in de keuze voor een degressief stelsel en het uitgangspunt om gezinnen met één kind en een laag inkomen er niet op achteruit te laten gaan. Wel vragen deze leden de regering naar een nadere onderbouwing van de gekozen bedragen ten opzichte de kosten van kinderen?

« Terug