Schriftelijke vragen Esmé Wiegman en Joël Voordewind over Fiom

16-08-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink en Joël Voordewind aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Onderwerp:   Fiom

Kamerstuk:  

Datum:            16 augustus 2012

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten ‘Fiom in Groningen na 40 jaar dicht door bezuinigingen’ 1) en ‘Forse subsidiekorting treft FIOM’ 2) ?

Vraag 2

Waarom wordt er op FIOM bezuinigd?

Vraag 3

Waarom heeft FIOM dit zo kort van te voren te horen gekregen? Bent u met mij van mening dat het onmogelijk is dat FIOM op zo’n korte termijn haar bedrijfsvoering op het besluit kan aanpassen? Waarom is er niet gekozen voor een overgangstermijn?

Vraag 4

Hoe wordt de kwaliteit en expertise van de hulpverlening die FIOM biedt gewaarborgd na het opleggen van deze forse subsidiekorting? Wilt u dit specificeren in de verschillende doelgroepen waar FIOM hulp aanbiedt?

Vraag 5

Bent u met ons van mening dat hulpverlening aan tienermoeders vraagt om specifieke expertise van hulpverleners? Is de opvang voor tienermoeders anders dan hulp aan slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties?

Vraag 6

Bent u met ons van mening dat de hulpverlening die FIOM biedt onmisbaar is, bij hulp aan ongewenste zwangerschap, kinderwens, afstamming en adoptie?

Vraag 7

Waarom is het advies in het rapport ‘stelsel vrouwenopvang’ Opvang 2.0 Naar een toekomstbestendig opvangstelsel’ niet opgevolgd, namelijk dat tienermoeders een bijzondere doelgroep vormen en daarom apart beleid behoeven?

Vraag 8

Bent u met ons van mening dat een forse subsidiekorting op de vroegtijdige hulp die FIOM biedt, de maatschappij uiteindelijk meer kost?

1) Bron: RTV Noord: www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=112610

2) Bron: Website FIOM: www.fiom.nl/nieuws.aspx#6161fe81-60c5-427a-902b-2149127ec08f

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug