Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Esmé Wiegman over de schadelijke gevolgen door blowen

woensdag 29 augustus 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Joël Voordewind en Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   De schadelijke gevolgen door blowen

Kamerstuk:   2012Z15441

Datum:            29 augustus 2012

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Van veelvuldig blowen worden jongvolwassenen dommer’? 1)

Vraag 2

Bent u bereid de conclusies uit rapport mee te nemen mee te nemen voor het Nederlandse drugsbeleid?

Vraag 3

Welke risico’s en gevolgen, als het gaat om de kans op een psychose, hangen samen met jong drugsgebruik?

Vraag 4

Aangezien drugsgebruik niet alleen schadelijke invloed heeft op de gezondheid van jongeren, maar ook op de intelligentie van jongeren, bent u met ons van mening dat scholen strenger zouden moeten optreden wanneer zij merken dat jongeren blowen?

Vraag 5

Bent u met ons van mening, dat het bericht aanleiding geeft om de minimum leeftijd voor het kopen van softdrugs te verhogen naar 21 jaar? Zo ja, hoe gaat u dit realiseren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Wat is de stand van zaken van het afstandscriterium van tenminste 350 meter tussen scholen en coffeeshops?

1) Bron: NRC: http://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/28/van-veelvuldig-blowen-word-je-dommer/

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug