Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het martelen van een Molukse demonstrant

vrijdag 17 augustus 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Het martelen van een Molukse demonstrant

Kamerstuk:   2012Z15159

Datum:            17 augustus 2012

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het ‘urgent action 1)’ bericht van Amnesty International inzake de gevangene Johan Teterissa?

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat dhr. Teterissa is geslagen met kabels en dat hem medische verzorging is onthouden? Kunt u tevens bevestigen dat dhr. Teterissa al reeds eerder zwaar is mishandeld in de gevangenis? Zo ja, deelt u de mening dat de autoriteiten hiermee fundamentele mensenrechten met de voeten treedt?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat dhr. Teterissa zonder medeweten van zijn advocaten is overgeplaatst naar een andere gevangenis? Is het juist dat hij en andere gevangenen eerder in de Madiun-gevangenis geen toegang hadden tot schoon drinkwater?  Kunt u bevestigen dat hij in juni 2007 tijdens een vreedzame demonstratie is gearresteerd en sindsdien een gevangenisstraf van 15 jaar moet uitzitten?

Vraag 4

Bent u bereid om uw ambtsgenoot met spoed te verzoeken dhr. Teterissa medische hulp te verlenen? Bent u tevens bereid uw afkeuring uit te spreken over dergelijke martelpraktijken en de autoriteiten aan te spreken op de verantwoordelijkheid om fundamentele mensenrechten, waaronder die van gevangenen, te waarborgen? Bent u tot slot bereid om uw ambtsgenoot te verzoeken om dhr. Teterissa en andere politieke gevangenen zo spoedig mogelijk vrij te laten?

1) ‘Urgent Action: Prisoner of Conscience Beaten’, 8 August 2012, Amnesty International

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug