Schriftelijke vragen Esmé Wiegman en Joël Voordewind over de meldlijn zelfdoding

donderdag 16 augustus 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink en Joël Voordewind aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Onderwerp:   De meldlijn zelfdoding

Kamerstuk:  

Datum:            16 augustus 2012

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de berichten ‘Wat wil de NVVE? Steun geven aan wie helpt bij zelfdoding, of actievoeren’ 1) en ‘Meldlijn voor hulp bij zelfdoding’? 2)

Vraag 2

Wat vindt u van de geopende meldlijn?

Vraag 3

Hoe verhoudt het publiceren van verhalen van hulp bij zelfdoding zich tot het verbod van artikel 294 Wetboek van Strafrecht op het opzettelijk aanzetten tot of behulpzaam zijn bij zelfdoding?

Vraag 4

Hoe verhoudt de oprichting van de Meldlijn voor hulp bij zelfdoding zich met activiteiten op het gebied van suïcidepreventie (bijvoorbeeld het werk van 113Online)?

Vraag 5

Wilt u het publiceren van verhalen van mensen die iemand geholpen hebben bij zelfdoding ontmoedigen?

Vraag 6

Wilt u in gesprek gaan met de NVVE om te voorkomen dat de NVVE aanzet tot het overtreden van artikel 294 Wetboek van Strafrecht op het opzettelijk aanzetten tot of behulpzaam zijn bij zelfdoding?

1) Bron: Trouw : http://www.trouw.nl/tr/nl/4520/Commentaar/article/detail/3301193/2012/08/15/Wat-wil-de-NVVE-Steun-geven-aan-wie-helpt-bij-zelfdoding-of-actievoeren.dhtml

2) Bron: http://www.nu.nl/binnenland/2884185/meldlijn-hulp-bij-zelfdoding.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl


« Terug