Schriftelijke vragen Joël Voordewind over de toegenomen spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan

woensdag 05 september 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   De toegenomen spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan

Kamerstuk:   2012Z15616

Datum:            5 september 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Armenië bedreigt zijn buurland? 1)’.

Vraag 2

Hoe duidt u de gratieverlening, bevordering en heldenstatus die door Azerbeidzjan is toebedeeld aan Azeri Ramil Safarov, een tot levenslang veroordeelde moordenaar? Bent u bereid uw afkeuring over deze gang van zaken uit te spreken?

Vraag 3

Hoe verhouden deze recente gebeurtenissen zich tot de al bestaande spanningen en het conflict over Nagorno-Karabach? Welke concrete stappen zijn er door Nederland en de Europese Unie genomen om, al dan niet in samenspraak met Minsk Group, tot een vermindering van de spanningen te komen?

Vraag 4

Bent u bereid om bij uw Europese collega’s en de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid aan te dringen op een bemiddelende rol van de EU in de hooggespannen verhouding tussen Armenië en Azerbeidzjan? Zo nee, waarom niet?

1) Dagblad Trouw, 4 september 2012

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug