Schriftelijke vragen Esmé Wiegman en Joël Voordewind over incontinentiezorg

dinsdag 11 september 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink en Joël Voordewind aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Onderwerp:   Incontinentiezorg

Kamerstuk:   2012Z15768

Datum:            11 september 2012

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Maak einde aan afleveren met verlies’ 1)

Vraag 2

Bent u het met ons eens dat een individuele patiënt recht heeft op de hoeveelheid incontinentiemateriaal die hij/zij in zijn/haar omstandigheden nodig heeft, en dat de zorgverzekeraar deze zorgvraag uit het basispakket dient te vergoeden? Is het niet mensonterend om als gevolg van budgettering te weinig incontinentiemateriaal te krijgen?

Vraag 3

Bent u met ons van mening dat het toepassen van ‘gepast gebruik’ er niet voor moet zorgen dat de hoeveelheid incontinentiemateriaal ontoereikend is? Zo ja, op welke wijze zou ‘gepast gebruik’ beter kunnen worden toegepast door de zorgverzekeraars?

Vraag 4

In welk opzicht vindt u het groeperen en budgetteren van patiënten in de door de zorgverzekeraar gedefinieerde patiëntenprofielen, ten opzichte van een individuele, een verbetering van de kwaliteit van zorg?

Vraag 5

Wilt u met de zorgverzekeraar Achmea in gesprek gaan over het feit dat er opnieuw een grote administratieve verplichting is komen te liggen bij apothekers, terwijl er juist aan een verlichting gewerkt zou worden? Zo ja, wilt u dan aan de orde stellen dat door de verhoging van administratieve verplichtingen de kosten en baten voor het leveren van incontinentiemateriaal niet meer tegen elkaar opwegen?

Vraag 6

Welke oplossingsrichting heeft u voor ogen, wanneer een patiënt in het juiste patiëntenprofiel is ingedeeld, maar toch onverhoopt voortijdig door zijn incontinentiemateriaal heen is?

Vraag 7

Is het juist dat patiënten niet mogen bijbetalen als zij extra incontinentiemateriaal willen kopen?

1) Bron: KNMP: http://www.knmp.nl/nieuws/knmp-nieuws/knmp-nieuwsberichten-2012/knmp-maak-einde-aan-afleveren-met-verlies

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug