Schriftelijke vragen Voordewind en Segers over bericht "Online porno automatisch geblokkeerd in GB"

vrijdag 26 juli 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Joël Voordewind en Gert-Jan Segers als leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het bericht “Online porno automatisch geblokkeerd in Groot-Brittannië”

Kamerstuk:    2013Z15458

Datum:            26 juli 2013

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Online porno automatisch geblokkeerd in Groot-Brittannië» 1)?

Vraag 2

Hoe zit de beoogde maatregel in elkaar?

Vraag 3

Deelt u de mening van premier Cameron dat porno schadelijk is voor kinderen en het daarom moet worden geblokkeerd?

Vraag 4

Is een dergelijke blokkering gemakkelijk in te voeren in Nederland?

Vraag 5

Bent u bereid te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het invoeren van een automatische blokkade voor porno en dit onderzoek naar de Kamer te sturen?

Vraag 6

Bent u bereid te onderzoeken hoe verboden kan worden dat zoekmachines resultaten tonen als er wordt gezocht naar afbeeldingen van kinderporno?

1) http://www.nu.nl/tech/3532094/online-porno-automatisch-geblokkeerd-in-groot-brittannie.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug