Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Gert-Jan Segers e.a. over mogelijke financiering Al-Shabaab

vrijdag 27 september 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de leden Ten Broeke (VVD), Servaes (PvdA), Omtzigt (CDA), Van der Staaij (SGP), Van Bommel (SP) & Sjoerdsma (D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken 

Onderwerp:   Mogelijke financiering van Al-Shabaab via het consulaat van Eritrea

Kamerstuk:   2013Z18312

Datum:            27 september 2013

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel ‘Geld voor Al-Shabaab komt ook uit Nederland 1)’. Herinnert u de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Timmermans (PvdA) over de zogenaamde ‘diaspora-tax 2)’?

Vraag 2

Wat heeft het onderzoek van de OM naar de zogenaamde diaspora-tax opgeleverd? Bent u bereid de Kamer, zo nodig vertrouwelijk, hierover in te lichten?

Vraag 3

Is het juist te stellen dat de diaspora-tax inmiddels onder de VN-sancties vallen en daarmee verboden zijn? Zo nee, wat is dan wel de situatie? Zo ja, welke stappen heeft de regering ondernomen om het innen van deze belasting onmogelijk te maken?

Vraag 4

Beschikt u over aanwijzingen dat fondsen die in Nederland zijn geïnd zijn gebruikt voor het financieren van de terroristische praktijken van Al-Shabaab?

Vraag 5

Overweegt u de consul van Eritrea, bijvoorbeeld in navolging van Canada, ongewenst te verklaren of het consulaat te sluiten? Zo nee, wat zijn dan wel de maatregelen die u bereid bent te nemen?

1) Nederlands Dagblad, 25 september 2013

2) Antwoord vragen Timmermans over de praktijken van het consulaat van Eritrea (Nummer: 2012D35678) , minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal, 4 oktober 2012.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug